2023-10-17   Laddboxar (Alvesta kommun)
Inbjudan Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten. Avtalstid Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens … Visa upphandlingen »
2023-09-28   Drivmedel från pump och laddstation (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar stationstankning, på både bemannade och obemannade bensinstationer inkl. tillbehör och tjänster för fordonets trafiksäkerhet och underhåll via drivmedelskort. Områdena som omfattas är:  Delområde A: Diesel/biodiesel Delområde B: Bensin Delområde C: E85 Delområde D: Alkylatbensin i dunkar och bulk Delområde E: HVO Delområde F: Vätgas Delområde G: Snabbladdning av el Delområde H: Fordonsgas Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ramavtal för Laddinfrastruktur (Tyresö kommun)
Denna upphandling avser Tyresö kommuns behov av laddinfrastruktur. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Laddinfrastruktur. Syftet med denna upphandling är att på bästa sätt kunna bygga ut laddinfrastruktur på kommunens mark och vid kommunens fastigheter. Tyresö kommun har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantörer och beställning sker genom avrop från detta ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ansökningsinbjudan/prekvalificering avseende Upphandling av storskaligt stationärt batterilagersystem (Falu Energi & Vatten AB)
Upphandlingen avser en nyckelfärdig BESS-anläggning (Storskaligt stationärt batterilager). • BESS-anläggningen kommer ha en nominell effekt på omkring 10 MW/10 MWh • BESS-anläggningen ska uppfylla alla gällande krav för att delta på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader (FCR/FFR). Detaljerade krav och utförlig beskrivning av projektet kommer att framgå av de fullständiga upphandlingsdokumenten i steg 2. Dessa handlingar kommer att skickas ut till kvalificerade anbudsgivare. Visa upphandlingen »
2023-08-31   CCS-laddare till laddstation i Mjölby (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Upphandling omfattar köp och montering av 8 st CCS-laddare för laddstation i Mjölby. Syfte & Mål Upphandlingen syftar till att möjliggöra och erbjuda publik laddning av tunga fordon, men även personbilar i anslutning till E4. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) Leverantör för leverans, montage och installation av laddarna i syfte att möjliggöra elektrifiering av fordon. Omfattning Upphandlingen omfattar leverans och installation av åtta (8) stycken CCS-laddare för snabbladdning av … Visa upphandlingen »
2023-08-24   Laddstationer för elbilar (Östersunds kommun)
Östersunds kommun upphandlar laddstationer för elbilar för den interna kommunorganisationen. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkering AB)
Den aktuella upphandlingen omfattar helhetsleverantör av laddinfrastruktur innefattande projektering, installation & driftsättning av laddstationer, molntjänst, betaltjänst, löpande drift och underhåll samt support och service. Helhetstjänsten innehåller därmed entreprenad, tjänster och produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Charge Node Europé AB
2023-06-02   Köp av nya UPS-enheter med tillhörande service- och underhållsplan (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Omfattning Uppdraget avser Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Batterielektronik Sverige AB Bravida Sverige AB Coromatic AB ENACO Sverige AB UPS-teknik i Väst AB
2023-05-02   Batteri energilagringssystem, Uddevalla - Lillesjöverket (Uddevalla Kraft Ab)
I vår kontinuerliga strävan att gå in i mer hållbara lösningar vill Uddevalla Kraft AB nu utöka sin verksamhet genom att investera i ett batteri energilagringssystem (BESS) som ska installeras vid Lillesjöverkets kraftvärmeverk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PSW Power & Automation
2023-03-16   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkerings AB)
Leverantör av laddstolpar och tillhörande portal/monltjänst för dessa. Visa upphandlingen »
2023-02-22   Laddningsinfrastruktur för parkeringshus (Mölndals Parkerings Aktiebolag)
Mölndals Parkerings AB upphandlar infrastruktur för laddning av elbilar i parkeringshus. Det omfattar bland annat hårdvara, installation och mjukvara. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Charge Node Europé AB
2023-02-15   Batteri energilagringssystem, Uddevalla - Lillesjöverket (Uddevalla Kraft Ab)
I vår kontinuerliga strävan att gå in i mer hållbara lösningar vill Uddevalla Kraft AB nu utöka sin verksamhet genom att investera i ett batteri energilagringssystem (BESS) som ska installeras vid Lillesjöverkets kraftvärmeverk. Visa upphandlingen »
2023-02-06   Batterier och batteriladdare (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Denna upphandling avser batterier till Region Skånes förvaltningar, bolag och stiftelser. Konsumentbatterier i form av: stav- & knappcellsbatterier, Primärbatterier (engångs), Sekundärbatterier (flergångs) samt laddare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Harlequin Trade
2022-12-05   Installationstjänster för normal och snabbladdning (Jönköping Energi Aktiebolag)
Upphandling avser avtal för installationstjänster för normal och snabbladdning med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektroteam Elteknik i Jönköping AB
2022-11-22   Laddstolpar (Vårgårda kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för leverans och montering av laddstolpar, samt drift, installation och service av dessa. Upphandlingen omfattar både laddstolpar för bruk inom de kommunala verksamheterna, men även publika laddstolpar som används av allmänheten. Dimensionering, installation, anslutning och montering av laddstolpar ingår i denna handling. Schaktning och markarbeten inkl. sättning av fundament samt kanalisation i mark utförs av annan entreprenör. AFB.33 Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren … Visa upphandlingen »
2022-11-09   Laddstationer för DC-laddning (Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening)
Upphandlingen avser laddare för DC-laddning. I upphandlingen ingår produkter kopplat till Laddstationer för DC-laddning men även tjänster så som betalning, service och installation. Visa upphandlingen »
2022-11-01   Elektrifieringspunkter - Publika laddstolpar (Malung-Sälens kommun)
Malung-Sälens kommun har i uppdrag att gemensamt med Smedjebackens och Vansbros kommun genomföra en upphandling av utbyggnad av strategiskt placerade publika laddstationer för el. Syftet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter och på så vis bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Målet är att laddstationerna är idrifttagna i september 2023. Visa upphandlingen »
2022-10-31   Laddningsstation till elektrifieringspilot för tunga transporter (Nässjö Affärsverk Aktiebolag)
Nässjö Kommun och Nässjö Affärsverk AB (NAV) har för avsikt att etablera laddningsmöjligheter för tunga fordon i logistikområdet Gamlarp. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eways AB
2022-10-14   Elkonvertering M/S Burö (Öckerö kommun)
Färjetrafiken mellan Öckerö och Grötö ska elektrifieras genom en ombyggnad av M/S Burö. Upphandlingen avser denna ombyggnad samt laddstation placerad på land. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ö-varvet AB
2022-10-05   Ramavtal laddinfrastruktur (Luleå kommun)
Ramavtal laddinfrastruktur Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eitech AB
2022-09-23   26832 Signalstrategisk utrustning - Blå linje (Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana)
Upphandlingen avser reläer och komponenter för utbyggnad av den befintliga tunnelbanan i Stockholms län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infranord AB
2022-09-21   Högeffektsladdare / snabbladdning (Jönköping Energi Aktiebolag)
Upphandlingen avser leverans av hårdvarusystem för smart laddning med högeffektsladdare / snabbladdning samt kringutrustning som krävs för en fungerande laddstation. Med kringutrustning menas exempelvis kraftskåp, uppkopplade tjänster för övervakning och fjärrstyrning med dess underhåll, reservdelar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ABB E-mobility AB Ekoenergetyka Polska S.A. Gilbarco Autotank AB LBS, Lule Building System Aktiebolag
2022-09-16   Hårdvara för laddning av lätta fordon, lågeffektsladdning (Jönköping Energi Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar produkter för lågeffektsladdning av lätta fordon för löpande avrop under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2022-08-24   Utrustning till laddstationer för Elfordon, 2 * 350 kW, Umeå Energi (Umeå Energi Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar utrustning till laddstationer 2x350 kW för leverans till Umeå Energi. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande. Visa upphandlingen »
2022-08-10   Hårdvara för laddning av lätta fordon, reviderad (Jönköping Energi Aktiebolag)
Jönköping Energi AB har för avsikt att handla hårdvarusystem för elbilsladdning av personbilar. Hårdvaran är en del av en komplett laddlösning som ska kunna verka tillsammans med Jönköping Energis existerande och framtida system som exempelvis central mjukvara för fjärrstyrning, driftövervakning och betalningslösning. Kopplat till den generella upphandlingen av ett ramavtal för hårdvara finns även ett specifikt behov för ett avrop redovisat. Visa upphandlingen »
2022-06-21   VF Uppkoppling- och betaltjänst laddinfrastruktur (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) Västfastigheter (VF) inbjuder Er att lämna anbud avseende upphandling av uppkoppling- och betaltjänst för VGR:s laddinfrastruktur avseende elektrifierade fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall AB
2022-06-03   Hårdvara för laddning av lätta fordon (Jönköping Energi Aktiebolag)
Jönköping Energi AB har för avsikt att handla hårdvarusystem för elbilsladdning av personbilar. Hårdvaran är en del av en komplett laddlösning som ska kunna verka tillsammans med Jönköping Energis existerande och framtida system som exempelvis central mjukvara för fjärrstyrning, driftövervakning och betalningslösning. Kopplat till den generella upphandlingen av ett ramavtal för hårdvara finns även ett specifikt behov för ett avrop redovisat. Visa upphandlingen »
2022-05-02   Ramavtal Likström (FMV)
Upphandling av nytt ramavtal för att tillgodose FM/FMV behov av 48V-system i diverse anläggningar. Även andra spänningar kan förekomma. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aiab energy AB Delta Electronics Sweden AB
2022-04-13   Converter 400 Hz (FMV)
Procurement of transducer that convert 230/400 V 50Hz to 12/208 V 400 Hz. Will be used on Lv6 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OMP Engineering Srl
2021-12-06   Batterier och batteriladdare till hjälpmedel (Västerviks kommun)
Upphandlingens omfattning Upphandlingen avser kommunernas behov av batterier och batteriladdare till hjälpmedel inom vård- och hemmiljö. Upphandlande kommuner beställer batterier och batteriladdare för ca 2 800 000 SEK per år. Omfattningen är baserad på tidigare års statistik och ska endast ses som en vägledning för leverantören. Beställaren förbinder sig inte att avropa en bestämd kvantitet eller värde. Avtalets takvolym beräknas till 13 440 000 SEK under hela avtalsperioden. Hjälpmedelsleverantörer … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordic Battery PowerAB
2021-12-03   Upphandling av laddpunkter (Göteborgs Stads Parkerings AB)
Upphandling av laddpunkter för elfordon inom Göteborgs stad. Upphandlingens omfattning Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag genomför upphandling av laddstationer för elbilsladdning och inbjuder härmed intresserade leverantörer att lämna anbud. Visa upphandlingen »
2021-10-29   Batterier (HMC) (Region Jönköpings län)
Upphandling utav batterier till Hjälpmedelscentralen, så som ventilreglerat batteri med gelad elektrolyt i olika Ah, samt ventilreglerat batteri i olika Ah . Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ackumulator & Batteri Teknik i Gränna AB Bilco Bilbatterier Aktiebolag
2021-08-27   Upphandling av UPS, verksamhetskritisk anläggning (Finansinspektionen)
FI har behov av att upphandla ett driftserviceavtal inklusive jour avseende verksamhetskritisk anläggning UPS & Kyla. Vidare vill FI ha ett driftavtal med förebyggande service som utförs på plats i våra lokaler. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2021-08-16   Ramavtal likströmssystem (FMV)
Upphandling av nytt ramavtal för att tillgodose FM och FMVs behov av 48V-system i diverse anläggningar. Även andra spänningar kan förekomma. Visa upphandlingen »
2021-06-02   NY Ramavtal laddstationer med tillhörande tjänster (Varbergs Bostadsaktiebolag)
Ersätter den avbrutna upphandlingen "Ramavtal laddstationer med tillhörande tjänster, diarienummer 2021:28". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eways AB
2021-04-07   Ramavtal laddstationer med tillhörande tjänster (Varbergs Bostadsaktiebolag)
Upphandling av laddstationer med tillhörande tjänster Visa upphandlingen »
2021-03-16   Ramavtal för UPS:er (Region Östergötland)
Ramavtal för löpande behov av UPS:er för Region Östergötland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2021-03-15   El-upphandling - Leverans av fysisk el (Kristianstads kommun)
Kristianstads Kommun avser att upphandla fysisk el, med möjlighet till fysiska fast priser och rådgivande förvaltning till Kristianstads Kommun. Visa upphandlingen »
2021-03-11   Server, UPS, KVM och rack (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
SMHI efterfrågar server, UPS och rack till wacca-projektet som SMHI driver tillsammans med lokala partners MoWIE och EFCCC projektet WACCA-Etiopien, Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2021-02-16   Ramavtal avseende laddstationer för elbilar samt tjänst för portal, drift och kundtjänst (Statens fastighetsverk)
Statens fastighetsverk (SFV) inbjuder till anbudsgivning avseende upphandling av laddstation för elbilar samt tjänst för portal, drift och kundtjänst. SFV avser teckna ramavtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eways AB
2021-01-26   Fysisk el (Uppsala kommun)
Fysisk el, avtalstid fyra år med option på 2 års förlängning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall AB
2021-01-22   Ramavtal för helhetsleverantör av laddstationer – hårdvara, installation samt operatörstjänst för service och administration (Växjö Energi Aktiebolag)
Växjö Energi AB inbjuder till möjlighet att ansöka om att få lämna anbud avseende Ramavtal för helhetsleverantör av laddstationer – hårdvara, installation samt operatörstjänst för service och administration. Visa upphandlingen »
2021-01-21   Laddstationer med tillhörande produkter och tjänster (Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening)
Upphandlingen omfattar i huvudsak en helhetslösning med uppförande av laddare inklusive montering och komplett installation samt ett helhetsansvar med operatörstjänster inkluderat drift, underhåll, service, felavhjälpning, kundtjänst och betallösning. I de fall beställaren önskar avropa tjänster och produkter separat ska så vara möjligt. Visa upphandlingen »
2020-11-27   El-artiklar (Swedavia AB)
Swedavia avser att upphandla ett ramavtal med en leverantör avseende el sortiment för samtliga Swedavias flygplatser. Swedavia har behov av en leverantör med brett sortiment och väl utvecklad logistik för att möta verksamhetens dagliga behov. Leverantören skall kunna leverera inom produktgrupperna: Kabel, Elnätsprodukter, belysning,Installationsmateriel, Kraft och Automation samt, Data/Tele/Säkerhet Leverans skall ske inom 24-48 timmar beroende på leveransort. Upphandlingen syftar till att teckna avtal … Visa upphandlingen »
2020-07-06   Upphandling av vätgasdrivna tågvärmevagnar (Inlandsbanan (IBAB) Aktiebolag)
Upphandlingen avser utveckling och tillhandahållande av vätgasdrivna tågvärmevagnar. Inlandsbanan bedriver tågtrafik med HVO-drivna lok med liggvagnar som för tillfället värms och förses med el med hjälp av HVO-drivna tågvärmevagnar då loken inte har kapacitet att värma liggvagnarna. Inlandsbanans avsikt är att ersätta de befintliga HVO-drivna generatorerna med vätgasdrivna bränsleceller. Visa upphandlingen »
2020-06-22   Laddstationer ramavtal (Stockholms Stads Parkerings AB)
Upphandlingen avser leverans av laddstationer för hybrid-/elbilar till Stockholm Parkeringsina parkeringskunder, ej installation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB CTEK E-Mobility AB Enviroways AB
2020-04-28   Laddstationer ramavtal (Stockholms Stads Parkerings AB)
Stockholm Parkering har ett behov av laddstationer för hybrid-/elbilar till sina parkeringskunder. Leverans innefattar i detta sammanhang inte installation av laddstationer, utan Stockholm Parkering kommer upphandla installation av laddstationer separat. Visa upphandlingen »
2020-04-15   Elbilsladdning (AB PiteEnergi)
AB PiteEnergi, Luleå Energi AB samt Gävle Energi AB inbjuder leverantörer att inkomma med ansökning om deltagande i konkurrenspräglad dialog kopplat mot elbilsladdning. Upphandlingen är ett gemensamt projekt mellan AB PiteEnergi, Luleå Energi AB samt Gävle Energi AB. AB PiteEnergi är upphandlande enhet på uppdrag av övriga parter. Marknaden ses gärna nyttja upphandlingsformens möjlighet till kreatvitet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Virta Nordic AB
2020-03-26   Ramavtal för batteriladdare för fältbruk (Försvarets materielverk)
Försvarsmakten använder uppladdningsbara batterier i en mängd olika system i olika applikationer såsom radiokommunikationssystem och vapensystem i inomhus-, utomhusfält-, fordons-, och skyddade marina miljöer. Mot bakgrund av detta avser nu FMV för Försvarsmaktens räkning upphandla två (2) olika modeller av gemensama batteriladdare, som skall kunna ladda 1-3 olika batterityper vardera, både med och utan SMBus-kommunikation. Försvarets materielverk (FMV) inbjuder er att ansöka om att få delta i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NATEKAB Power Systems AB