Leverantör: Academic Work Sweden AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Academic Work Sweden AB nämns

2023-04-14   Bemanningskonsulter bildgranskning (Transportstyrelsen)
Bemanningskonsulter för avdelningen bildgranskning Transportstyrelsen ansvarar för att ta in trängselskatt och infrastrukturavgift. Vid vägarna finns kameror som tar bilder som sedan blir underlag för skattebeslut avseende trängselskatt och infrastrukturavgift. Huvudsakligen tolkas bilderna med hjälp av automatiska processer men de bilder som inte kan tolkas automatiskt skickas för manuell bildgranskning. Denna upphandling avser att hantera Transportstyrelsens totala behov av bemanning för bildgranskning … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2023-04-05   Rekryteringstjänster (Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening)
Upphandlingen omfattar huvudsakligen rekryteringstjänster inom den offentliga sektorn. Vidare omfattar upphandlingen både en hel rekryteringsprocess eller stöd vid rekrytering genom bland annat tilläggstjänster som second opinion, arbetspsykologiska tester, samt bakgrundkontroll m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Adecco Sweden Aktiebolag Clockwork Bemanning & Rekrytering AB Experis AB Isaksson Rekrytering & Bemanning AB Jobandtalent People Sweden AB Poolia Sverige Aktiebolag Prowork Bemanning AB Randstad AB Talentor Sweden AB
2021-04-30   Upphandling av bemanningstjänster inom administration, arkiv och registratur, ekonomi och personal (Serviceförvaltningen)
Kommunstyrelsen i Stockholms stad (nedan staden) genom dess servicenämnd inbjuder er att lämna anbud på bemanningstjänster enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument. Upphandlingen är en central upphandling, vilket innebär att den omfattar hela stadens nämndorganisation samt de bolag och stiftelser som anmält sitt deltagande. Staden avser teckna ramavtal med minst tre (3) leverantörer inom respektive anbudsområde: Administration Registratur och Arkiv Ekonomi Personal Avtalsperioden … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Bemannia AB Jurek Rekrytering & Bemanning AB Manpower Aktiebolag PerformIQ AB Perido AB Poolia Sverige Aktiebolag Randstad AB
2021-01-22   Traineeprogram (Försvarets radioanstalt)
Inom IT, informations- och cybersäkerhetsområdet, finns risk för kompetensbrist och underskott av resurser om inte åtgärder vidtas. Det råder i dag en stor konkurrens på arbetsmarknaden av den erfarna kompetens som finns, därför behöver Försvarets radioanstalt utveckla sina metoder kring kompetensförsörjning. Den form som FRA, vid genomgång av de lösningar som finns på marknaden, funnit bäst anpassad efter FRAs behov innebär att leverantör erbjuder ett traineeprogram som börjar med ett för uppdraget … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2020-10-13   Bemanningstjänster (Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet)
Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Bemanningstjänster. Upphandlingen är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och IT-tjänster. Anbud kan lämnas på det ena eller båda yrkesområdena samt för ett eller flera geografiska områden. Anbud lämnas på ett helt yrkesområde och anbudet ska omfatta samtliga kompetenser som avropas via rangordning för det valda yrkesområdet. Kompetenserna Hybrid samt Interimschef inom respektive kravspecifikation är det inte krav på att offerera. Totalt finns 16 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Adecco Sweden Aktiebolag Bemannia AB (publ.) Clockwork Bemanning & Rekrytering AB Dreamwork Scandinavia AB Experis AB Jurek Rekrytering & Bemanning AB Manpower Aktiebolag Novare Public HR AB Perido AB Poolia Sverige Aktiebolag Randstad AB Regent AB Sigma IT Tech AB Wise IT Konsult AB
2020-05-12   Rekryteringstjänster (Sollentunahem AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende rekryteringstjänster inom angivna delområden. Upphandlingen omfattar samtliga rekryteringar av roller som finns inom Sollentunahems organisation eller som tillkommer under ramavtalstiden, exklusive vd-rekryteringar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Experis AB Hunter & Tailor AB StudentConsulting Sweden AB (publ)
2019-10-29   Rekryteringstjänster (Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren)
Uppdraget avser att tillgodose Beställarens behov av hjälp vid rekrytering av tjänster inom olika kompetensområden. Upphandlingen avser fyra olika anbudsområden: Område 1 Mellanchefer/övriga Specialister Område 2 Branschspecialister (tjänstemän) Område 3 Drift Område 4 Enklare administrativa tjänster. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Anbud ska lämnas på hela uppdraget inom respektive anbudsområde. Ramavtal kommer att tecknas med max fem leverantörer inom respektive … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Adecco Sweden Aktiebolag Chefspoolen i Sverige AB Experis AB Fasticon Kompetens AB Level Recruitment AB PerformIQ AB Randstad AB Real Competence Svenska AB TNG Group AB Upgraded People AB
2019-06-20   Bemanningstjänster inom området kundservice (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB (publ) organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat beställaren eller Kraftringen. Upphandlingen omfattar även Kraftringens dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av Kraftringen Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2019-01-11   Traineeprogram (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Upphandlingen avser ramavtal för traineeprogram. Uppdraget innebär att personerna ska rekryteras, utbildas och anställas på MSB och programmet ska pågå under 12 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2018-07-05   Upphandling av ramavtal avseende rekryteringsstöd (Kungliga Tekniska Högskolan)
KTH har för avsikt att upphandla ramavtal avseende stöd vid rekrytering. Upphandlingen består av tre delar som omfattar följande tjänstekategorier: 1. Teknisk och administrativ personal 2. Akademisk personal, lägre befattningar 3. Högre ledande befattningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Experis AB Level Recruitment Signpost AB Source Executive Recruitment Sweden AB
2018-04-20   Bemanningstjänster administrativ personal (Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen)
Upphandlingscenter, i samarbete med Linköping- och Kinda kommuner och Lejonfastigheter AB inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com. Ytterligare … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Arena Personal Sverige AB Bemannia AB (publ.) StudentWork Sharper AB West Work AB
2018-02-02   Ramavtal utbilning Juniora systemvetare (Trafikverket)
Trafikverket har idag ett behov att tidvis förstärka organisationen med resurser, samtidigt som Trafikverket vill verka för ge de med intresse för rollen som systemvetare möjlighet och en väg in i rollen. Detta ramavtal syftar till att dels säkerställa resursförsörjningen inom rollen som junior systemvetare på kort sikt, dels att skapa möjligheter förbättra kompetensförsörjningen inom dessa roller för såväl Trafikverket som branschen i sin helhet. En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2018-01-25   Bemanningstjänster administration (Umeå kommun)
Bemanningstjänster inom administration. Avtal kommer att tecknas med 5 leverantörer, och vid varje avrop så kommer alla 5 leverantörer att få en inbjudan att skicka in CV på konsult med adekvat kompetens. Beställning kommer sedan att göras av den konsult som lämpar sig bäst för beställaren med hänsyn till pris, inställelsetid och kompetens. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Bemannia AB (publ.) Manpower Aktiebolag Poolia Sverige Aktiebolag Randstad AB
2017-11-07   Rekrytering (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende kvalificerade konsulter med specialistkompetens inom Rekrytering. Avtalet planeras gälla 2 år från och med 1.1.2018 till och med 31.12.2019, med möjlighet till förlängning upp till 24 månader. Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med upp till 3 leverantörer där avrop kommer att ske enligt rangordning. Anbud kan lämnas på hela upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Cordovan Group AB Experis AB
2017-05-12   Bemanningstjänster bildgranskning 2017 (Transportstyrelsen)
Upphandlingsobjekt: Denna upphandling avser Transportstyrelsens kontinuerliga behov av bemanningstjänster avseende bildgranskning. Arbetet som bildgranskare avser manuell granskning av bilder som kameror i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Motala inte hanterar automatiskt. Kamerorna registrerar underlag för skattebeslut avseende trängselskatt och infrastrukturavgift. Arbetet utförs med datorstöd. Vid behov kan även andra enklare administrativa arbetsuppgifter såsom ex. vis avgränsade … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB
2017-02-20   Rekryteringstjänster – SFV (Statens fastighetsverk)
Ramavtal för rekryteringstjänster gällande samtliga yrkeskategorier inom Statens fastighetsverk, SFV. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Experis AB Fasticon Kompetens AB Poolia Sverige Aktiebolag Pro Astri AB Upgraded People AB
2017-02-15   Rekryteringstjänster (Upphandling Södertörn)
Upphandlingen avser rekryteringstjänster för Haninge och Nynäshamns kommuner. Inledning: Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallade Leverantörer, till att lämna anbud gällande rekryteringstjänster. Denna upphandling avser både Haninge kommun och Nynäshamns kommun, nedan kallade Kommunen. Ramavtal kommer att tecknas enskilt för respektive kommun. Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget Fastighetsförvaltning AB, org.nr. 556428-5806, ska ha en möjlighet, men inte en … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Experis AB Pedagogpoolen i Sverige AB Randstad Sweden Group AB Source Executive Recruitment Sweden AB TNG Group AB
2012-06-12   Bemanningstjänster (Landstinget Gävleborg)
Landstinget Gävleborg har idag behov av inhyrd personal inom flertal olika yrkesområden. Av denna anledning genomför Landstinget Gävleborg en upphandling av bemanningstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Academic Work Sweden AB Bemannia AB (publ.) Manpower Aktiebolag Perido Skills AB Poolia Sverige Aktiebolag Proffice Sverige Aktiebolag Uniflex Sverige AB
2011-06-29   IT-konsulter (AB Svenska Spel)
Svenska Spel avser upphandla ramavtal för IT-konsulter inom följande 6 kategorier: — systemutveckling, — Business Intelligence / Data Warehouse, — verksamhetsutveckling, — infrastruktur, — telefoni, — testning. Behovet av IT-konsulttjänster finns inom hela företaget och efterfrågas såväl till huvudkontoret i Visby som till kontoret i Sundbyberg, Stockholm. Ramavtalen innebär inte några volymåtaganden från Svenska Spels sida, dock har följande uppskattningar gjorts rörande efterfrågan på framtida … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acadeam Academic Work Sweden AB Atea Sverige AB CAG Group AB Chas visual management AB Cygate Sweden AB EDB Consulting Group AB Embercon IT Group AB Fujitsu Sweden AB IT-Huset i Norden AB Madeo Sourcing Group AB Pro4u Competence Network AB Syntronic AB