Upphandlingar: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter

>20 arkiverade upphandlingar

Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter har anskaffats av organisationer som t.ex Locum Aktiebolag, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, Regionfastigheter.

Nyligen genomförda upphandlingar av bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter i Sverige

2023-10-19   ROT-projekt Brogården SÄBO (Sunne Fastighets AB)
ROT-projekt Brogården SÄBO Sunne kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sunne Byggnads AB
2023-09-29   Portabla toaletter till Haninge och Nynäshamn (Upphandling Södertörn)
Ramavtal för tjänsten portabla toaletter med tillhörande service till kommunernas verksamheter. Ramavtalet omfattar två år med möjlighet till förlängning 1+1 år. I uppdraget ska följande tjänster ingå: • Hyra för perioden • Utkörning till respektive fotbollsmatch, badplats eller evenemang inför hyresperioden • Uppställning/montering på respektive plats • Service under avtalstiden Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sanifix Aktiebolag
2023-09-29   Upphandling av förhyrning av särskilt boende för äldre (Bollnäs kommun)
Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal av ett särskilt boende för äldre. Leverantörens åtagande omfattar i huvudsak: (i) förvärv av fastighet, (ii) nybyggnation, projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för särskilt boende för äldre, och (iii) uthyrning av särskilt boende för äldre till Beställaren I uppdraget kommer städning, vaktmästeri- och fastighetsservice att inkluderas. För mer information se Ansökningsinbjudan. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Renovering och ombyggnation Humlevägarna (AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag)
ROT-renovering av Humlevägarna i kv Humlan i strategisk Partnering. Inledningsvis startar arbetet med att renovera och bygga till vård- och omsorgboendet på Humlevägen 72-82 samt 104-120. Därefter eller parallellt kommer vi starta utredningar och inventeringar för att landa i hur resterande Humlevägar kan komma att behöva renoveras. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad (Hofors kommun)
Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad. Objektet avser Nybyggnad av Västerhöjden äldreboende omfattar 11 611 m² BTA inklusive komplementbyggnader och rymmer 80 lägenheter för äldre med kringfunktioner. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Hyresvärdsupphandling Gruppbostäder LSS (Sala kommun)
Sala kommun har behov av två nya gruppbostäder LSS i Sala tätort och detta behov ska tillgodoses genom hyresvärdsupphandling. En informationsträff planeras till den 11 september 2023 i Sala stad. Mer information om detta kommer publiceras i upphandlingssystemet Mercell TendSign. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Ombyggnad ATMP (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintliga lokaler om ca 1100 m2 som efter färdigställande skall inrymma Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MVB Syd AB
2023-08-25   Hasselhöjden Särskilt boende för äldre (Stenungsunds kommun)
Entreprenaden avser att uppföra en nybyggnation av ett nytt Särskilt boende för äldre. Byggnaden är 5 våningar hög och är på ca 9500m2 BTA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-07-12   Ramavtal: Hyra och drift av mobila toaletter, urinoarer och duschvagnar (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Ramavtalet omfattar uthyrning och skötsel av mobila toaletter med mera av följande modeller: standard, RWC, urinoar, duschvagn samt toaletter med tank för färskvatten och handfat med inkoppling till VA-nät och EL-nät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hyrtoaletten Sverige AB
2023-07-10   Nybyggnation Åsbytorp vårdboende (Ängelholms kommun)
Entreprenaden omfattar nybyggnation av vårdboende ca BTA 7000 Visa upphandlingen »
2023-07-07   Nyproduktion särskilt boende för äldre (Nordanstigs kommun)
Entreprenaden omfattar nyproduktion av särskilt boende för äldre på preliminärt ca 9800 kvm BTA fördelat på sex plan. Byggnaden planeras innehålla en suterrängvåning/källare, fyra fulla vårdplan med totalt 96 lägenheter (24 per plan) och en vindsvåning med samlingslokal med tillhörande funktioner samt fläktrum. Tomten där byggnaden ska uppföras är belägen väster om nuvarande Sörgårdens särskilda boende i Bergsjö. Visa upphandlingen »
2023-06-30   TI 2023-1068 Nybyggnation Lina Vård- och omsorgsboende, Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser totalentreprenad gällande nybyggnation av vård- och omsorgsbyggnad samt tillhörande markarbeten i Lina, Södertälje kommun. Byggnaden omfattar bl.a. 72 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och storkök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 betyg Silver. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Service och reparation, arkivet Norrköping (Migrationsverket)
Service och reparation av arkivet i Norrköping Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bruynzeel Storage Systems AB
2023-06-14   Ramavtal avseende byggservice och fastighetsunderhåll (Region Västerbotten)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende byggservice och fastighetsunderhåll. För mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-06-12   Klinte Odvalds: Nybyggnad av SÄBO (Region Gotland)
Region Gotland har ett stort behov av särskilda boenden för äldre. Ett steg i att fylla detta behov är att bygga 60 nya lägenheter i Klintehamn. AFA.21 Översiktlig information om objektet Region Gotland har ett stort behov av särskilda boenden för äldre. Ett steg i att fylla detta behov är att bygga 60 nya lägenheter i Klintehamn. AFA.22 Objektets läge Inom fastigheten Klinte Odvalds 1:47 med adress Odvaldsvägen, 623 77 KLINTEHAMN. AFD.1 Omfattning Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett särskilt boende … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wisab Bygg AB
2023-05-27   Viktoriagården (KHF Skara Äldrehem och Skara kommun)
Upphandlingen syftar till att utse en samarbetspartner till KHF Skara Äldrehem avseende ett projekt för en ombyggnads- och renoveringentreprenad. Entreprenadens övergripande omfattning är ombyggnation av verksamhetslokaler från vårdlokaler till kontors- och administrativa lokaler samt korttidsboende för den kooperativ hyresrättsföreningen KHF Skara Äldrehem. Projektet planeras att genomföras i flera olika faser (förstudie-, inlednings- och genomförandefas) tillsammans med samarbetspartnern. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-05-26   Offentliga toaletter (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Sista anbudsdag Anbud ska lämnas elektroniskt via Mercell TendSign senast den 2023-07-18 14:00. Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org.nr 212000-0746) Omfattning Ramavtalets omfattning är att leverera nyckelfärdiga offentliga toaletter inklusive inkoppling, enligt bilaga 3 Kravspecifikation, samt tillhandahålla kompletta handlingar för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Älö Trä Vimmerby AB
2023-05-26   Nybyggnation av vård- och omsorgsboende, södra Brickebacken (Örebrobostäder Aktiebolag)
Entreprenaden består av nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med tillhörande kompletterande byggnader och markarbeten. Vård- och omsorgsboendet består utav flera avdelningar och vårdfunktioner. Visa upphandlingen »
2023-05-22   Äldreboende Husby Vreta 1:123 (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Objektet avser nybyggnad av Äldreboende med 63 lägenheter BTA Nybyggnad 6.220 m2 Behandlad tomtarea 3.200 m2 AFA.21 Översiktlig information om objektet Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m² Behandlad tomtarea: 3200 m² AFA.22 Objektets läge Objektet är beläget i kvarteret Husby Vreta 1:123, Eskilstuna. Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg Visa upphandlingen »
2023-05-22   Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad (Hofors kommun)
Nybyggnad av Västerhöjdens äldreboende. Hofors kommun Totalentreprenad. Visa upphandlingen »
2023-05-19   Ramavtal: Hyra av mobila toaletter (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Ramavtalet omfattar uthyrning av mobila toaletter av följande modeller: standard, RWC, urinoar samt duschvagn i samband med evenemang på olika idrottsplatser inom Göteborgs kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-19   Upphandling av totalentreprenad Ängegärde Äldreboende omg 2 (Kungälvs kommun)
Kungälvs kommun upphandlar entreprenör för nybyggnation av ett nytt äldreboende innehållande 90 lägenheter samt central för hemtjänst. Visa upphandlingen »
2023-05-17   Psykiatrin plan 15 och Fastighetsdriften plan 09 (Region Skåne, Regionfastigheter)
Uppdraget innefattar två delprojekt: Delprojekt 1 avser renovering samt delvis ombyggnad av befintliga psykiatriska vårdlokaler i By02, Södra och Västra flygeln plan 15 på totalt ca. 4000 kvm. Delprojekt 2 avser renovering samt delvis ombyggnad av Fastighetsdriften på totalt ca. 800 kvm NTA i By02 plan 09 för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetsuppgifterna genom att skapa renodlade verkstadsytor, avskilda administrativa ytor och förråd inom befintliga verkstäder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult Sverige AB
2023-05-17   Nybyggnad av särskilt boende Nya Nyhamnsgården (Höganäs kommun)
Höganäs kommun bjuder in till upphandling av Nya Nyhamnsgården, ett särskilt boende i Nyhamsläge. Visa upphandlingen »
2023-05-15   Ombyggnation K2-K4, Huddinge sjukhus (Locum AB)
Entreprenaden omfattar ombyggnation av vuxenakuten i hus K2-K4, plan 4, med tillhörande teknikutrymmen i plan 3 och 9, Huddinge sjukhus samt mindre markarbeten vid isoleringsrum med entrétak, samt tillhörande platta/ramp. Total bruttoarea (BTA) 4000 kvm på plan 4, Total bruttoarea (BTA) 800 kvm plan 3 Total bruttoarea (BTA) 250 kvm plan 9 Mark 250 kvm Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fidior Bygg AB
2023-05-12   Medicinsk service plan 10, Regionservice plan 09 (Region Skåne, Regionfastigheter)
Uppdraget innefattar två delprojekt: Regionservice plan 09, totalt ca 3000 kvm där bland annat ska utföras. Skapa ca 500 kvm dedikerad rangeringsyta, utvidga bårhusets kylrum, säkerställa att hygienkrav uppnås mm. Medicinsk service plan 10, totalt ca 750 kvm där bland annat ska utföras. Ombyggnad inom provtagningen med robot för hantering av prover, Ombyggnad inom Patologens verksamhetsrum samt ny utrustning mm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult Sverige AB
2023-05-12   Dorotea nya hälsocentral (Arvidsjaurs kommun)
Doroteahus i Dorotea AB upphandlar entreprenör gällande nybyggnation av hälsocentral, på anmodan av Dorotea kommun. Byggstart sommaren 2023. Annonsering sker via Dorotea kommuns e-avrop, Doroteahus i Dorotea AB är upphandlande myndighet. Visa upphandlingen »
2023-05-08   301-420C Värnamo sjukhus hus 21 Nybyggnad för psykiatriska kliniken (Region Jönköpings län)
Projektet avser nybyggnad för psykiatriska kliniken i Värnamo. Nybyggnationen innefattar vårdavdelning med heldygnsvård, Jour- och beroendemottagning, administrativa lokaler samt personalutrymmen. Nybyggnaden ansluts med en ny förbindelsegång till befintlig Hus 09. Ombyggnation vid utrymmen i Hus 09 vid anslutning av förbindelsegång kommer att ske. Visa upphandlingen »
2023-05-08   Utveckling Mispeln 1 & 2, Ystad kommun (Aktiebolaget Ystadbostäder)
AB Ystadbostäder har för avsikt att uppföra ett vårdboende med 9 avdelningar (antalet lägenheter kan variera mellan cirka 50 och 80 lägenheter) samt ett trygghetsboende med cirka 30 lägenheter på fastigheterna Mispeln 1 och 2. Visa upphandlingen »
2023-05-05   301-438C Värnamo sjukhus hus 28 Nybyggnad för Habiliteringscentrum (Region Jönköpings län)
Entreprenaden omfattar nybyggnad för Habiliteringscentrum inom Värnamo sjukhus samt tillhörande markarbeten. Byggnaden skall utföras med gjutengrundplatta och stomme i träkonstruktion. Visa upphandlingen »
2023-05-05   Upphandling av förhyrning av vård- och omsorgsfastighet i Lindsdal (Kalmar kommun)
Kalmar kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av vård- och omsorgsfastighet i Lindsdal. Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal för en ny vård- och omsorgsfastighet i Lindsdals tätort som innefattar vård- och omsorgsfastighet för äldre, lokaler för hemtjänst, träffpunkt för externa besökare samt tillhörande invändiga samt utvändiga ytor till dessa verksamheter. Visa upphandlingen »
2023-04-17   Upphandling av nybyggnad & ombyggnad av äldreboende i Vårgårda med partnering som samverkansform (Vårgårda kommun)
En utredning visar att Kullingshemmet har behov av underhåll anpassningar för att uppfylla dagens krav på lokaler för verksamheten. Det nya boendet ska byggas i anslutning till det befintliga Kullingshemmet på norra delen av fastigheten och rymma 110 nya lägenheter och gemensamma ytor för enheterna. Delar av Kullingshemmet kommer att behöva rivas. Boendet behöva byggas i två etapper. Storkök, matsal, seniorlägenheter och administrativa delar kommer att vara kvar i befintlig byggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-04-13   Mora lasarett, ny avfallscentral, kyl- och värmeförsörjning (Region Dalarna)
Entreprenaden avser att tillskapa lokaler för en ny avfallscentral för Mora lasarett samt säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral. Visa upphandlingen »
2023-03-29   Totalentreprenad – Nytt vård- och omsorgsboende, Björkeby (Järfälla kommun)
Entreprenaden avser en nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter på fastigheten Björkeby 1:316. Byggnaden är i tre (3) våningsplan samt källarplan och vind. Visa upphandlingen »
2023-03-28   Upphandling - ramavtal byggtjänster (Finspångs kommun)
Finspång Kommun avser att skriva ramavtal inom fastighetsbyggnation och serviceuppdrag med upp till 4 (fyra) entreprenörer som lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Lindstams Bygg Bygg- och Reparationsfirma Lars Bergling... Byggnads Aktiebolaget Andersson & Baggman Toltorp Bygg Aktiebolag
2023-03-27   Köp av sugtoaletter (Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län)
Offentliga toaletter till skärgården Visa upphandlingen »
2023-03-23   Ginnungagap (Danderyds kommun)
Totalentreprenad av nybyggnad för korttidsboende Visa upphandlingen »
2023-03-17   Slipstenen Nybyggnad särskilt boende i Orsa (Orsa Lokaler AB)
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende på cirka 8 000 kvadratmeter i Orsa kommun. Projektets mål är att skapa 108 nya lägenheter, var av 18 stycken skall vara för korttidsboende. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-03-17   Uppförande av särskilt boende genom hyresvärdsupphandling (Strängnäs Fastighets AB)
Denna förfrågan avser uppförande av ett särskilt boende, LSS-boende*, inom Strängnäs kommun (dock ej på Tosterön) och efter färdigställande, uthyrning till Strängnäs Fastighets AB som i sin tur kommer upplåta hela fastigheten i andra hand till Strängnäs kommun. Strängnäs kommun kommer sedan i sin tur upplåta LSS-boendet till enskilda brukare med separata hyreskontrakt. Visa upphandlingen »
2023-03-11   Tillbyggnad K3, yttre, Huddinge sjukhus (Locum AB)
Projektet avser tillbyggnad av ambulanshall K3 med tillhörande markarbeten och två utvändiga hissar, Huddinge sjukhus. Vissa förberedande markarbeten är redan utförda. Total bruttoarea (BTA) 610 kvm nybyggnad Utvändig mark 1020 kvm Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tumba Byggtjänst AB
2023-03-06   Ängegärde Äldreboende - Byggentreprenad (Kungälvs kommun)
Kungälvs kommun upphandlar entreprenör för nybyggnation av ett nytt äldreboende innehållande 90 lägenheter samt central för hemtjänst. Visa upphandlingen »
2023-02-28   Mobila toaletter och städservice av offentliga serviceinrättningar (Ystad kommun)
Ystads kommun avser att upphandla ramavtalsleverantör för Mobila toaletter och städservice av offentliga serviceinrättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mobiltoalett kust ab
2023-02-24   Ombyggnation K2-K4, Huddinge sjukhus (Locum AB)
Entreprenaden omfattar ombyggnation av vuxenakuten i hus K2-K4, plan 4, med tillhörande teknikutrymmen i plan 3 och 9, Huddinge sjukhus samt mindre markarbeten vid isoleringsrum med entrétak, samt tillhörande platta/ramp. Total bruttoarea (BTA) 4000 kvm på plan 4, Total bruttoarea (BTA) 800 kvm plan 3 Total bruttoarea (BTA) 250 kvm plan 9 Mark 250 kvm Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
2023-01-23   Om- och tillbyggnad, Hus 01, Oskarshamns sjukhus (Region Kalmar Län)
Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av hus 01 samt mindre ombyggnad i hus 03 och hus 04, Oskarshamns sjukhus. Totalt tillbyggd BTA ca 1000 m², och ombyggnad ca 1900 m². För uppdraget avses en entreprenadform Partneringsamverkan utifrån framtagen bygghandling. Se upphandlingsdokumenten för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg Dialog AB
2023-01-20   Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) - Vård- och Servicebyggnad Byggnad 50 och 51 (Region Skåne, Regionfastigheter)
En ny sjukhusbyggnad för framför allt ortopedisk verksamhet planeras på totalt ca 24 200m², varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor. Byggnaden innehåller bland annat 6st operationssalar, 28st undersöknings/mottagningsrum, 8st vårdplatser och 30st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Sverige ab
2023-01-16   Strategisk partnering ombyggnation av SÄBO Saxnäsgården samt renovering del av bef. SÄBO Stenudden (Morastrand Aktiebolag)
Målsättning med denna strategiska partneringupphandling är att Morastrand ska hitta en lämplig partner till att utföra två stycken samverkansentreprenader som har för avsikt att projekteras under hösten 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggnadsingenjör Nils Skoglund Aktiebolag
2023-01-10   Viksjö - Nytt äldreboende (Järfälla kommun)
Nybyggnad i egen regi av Äldreboende inom fastigheten Viksjö 2:591. Boendet består av 50 lägenheter fördelade på åtta stycken olika enheter med för varje enhet egen matsal, allrum och kök mm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggnadsaktiebolaget Tornstaden Öst
2022-12-23   Evenemangsmaterial (3) (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av Evenemangsmaterial och är indelat i tre (3) avtalsdelar: *Portabla toaletter och duschar *Läktare *Scener. För varje avtalsområde kommer leverantörerna att delas in i ett rangordningssystem där billigast leverantör har lägst ranking och ska väljas först. Om leverantör 1 inte kan leverera enligt önskad beställning, får man gå vidare till nästa i rangordningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västkustens hyrtoaletter AB
2022-12-19   Om- och tillbyggnad av Skellefteå sjukhus, totalentreprenad i partnering (Region Västerbotten)
Region Västerbotten upphandlar en totalentreprenad i samverkansformen partnering i enlighet med upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg Dialog AB