2023-10-10   Tolk- och översättningstjänster, Inköpssamverkan Mitt (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar förmedling av tolk- och översättningstjänster för kommunerna i Hälsingland samt Älvkarleby kommun. Kommunerna har ingått avtal och samverkar kring inköp och upphandling i ett nätverkssamarbete, benämnt Inköpssamverkan Mitt, som tillsammans genomför tillfälliga gemensamma upphandlingar när det bedöms fördelaktigt. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Upphandling av förhyrning av särskilt boende för äldre (Bollnäs kommun)
Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal av ett särskilt boende för äldre. Leverantörens åtagande omfattar i huvudsak: (i) förvärv av fastighet, (ii) nybyggnation, projektering, uppförande och iordningställande av anläggningar, ytor och byggnader för särskilt boende för äldre, och (iii) uthyrning av särskilt boende för äldre till Beställaren I uppdraget kommer städning, vaktmästeri- och fastighetsservice att inkluderas. För mer information se Ansökningsinbjudan. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Skolskjuts Bollnäs (Bollnäs kommun)
Denna upphandling avser skolskjuts inom Bollnäs kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts. Visa upphandlingen »
2023-04-05   Grus och stenmaterial samt lastbilar med förare (Bollnäs kommun)
Bollnäs kommun, Helsingevatten AB och BORAB upphandlar grus- och stenmaterial samt lastbilar med förare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MaserFrakt Aktiebolag
2023-03-03   Konsultförmedlingstjänster (Bollnäs kommun)
Denna upphandling omfattar förmedlingstjänster av konsulter inom de kommunala förvaltningarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: eWork Group AB
2023-02-07   Färskt bröd - Hälsingekommunerna (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar leverans av färskt bröd till hälsingekommunernas (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn) storköksverksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bull-Olles Bageri AB
2023-01-13   Beläggningsarbeten - Bollnäs Kommun (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar utförande av beläggningsarbeten och därtill knutna för- och efterarbeten inom Bollnäs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska Industrial Solutions AB
2023-01-10   Tekniska resurskonsulter - Bollnäs Kommun (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar resurskonsulter för utförande av mindre konsultuppdrag inom flertalet tekniska konsultområden. Visa upphandlingen »
2022-11-30   Konsultförmedlingstjänster (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar oberoende förmedling av konsultinköp för kommunal förvaltning. Visa upphandlingen »
2022-10-14   Rekryteringssystem för Hälsinglands kommuner (Bollnäs kommun)
Upphandlingen genomförs gemensamt för ett antal kommuner i Hälsingland. Upphandlingen omfattar ett användarvänligt rekryteringssystem för genomförande av hela rekryteringsprocessen, från kravprofil, annonsering, kandidaturval, intervjuunderlag, referensunderlag, kontakt med kandidater samt avslut av rekrytering. Rekryteringssystemet ska kunna erbjuda hantering av kompetensbaserad rekrytering. Systemet ska gå att kundanpassa. Verktyget kommer att användas av chefer och HR-enhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Varbi AB
2022-09-23   Funktionsupphandling av tjänsten ljus - Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Bollnäs kommun genomför en funktionsupphandling gällande tjänsten "ljus". Bollnäs kommun har under en avtalsperiod om 5 år upphandlat ljus som tjänst i förskolor och skolor i kommunen. Det har i korthet inneburit att ljuslösningen, som innefattar lampor och armaturer, har hyrts av leverantören och i tjänsten har modularitet/flexibilitet ingått beroende på verksamhet, aktivitet, lokal samt individuella behov hos barn/elever/personal. Tjänsten har innefattat en kunskapsdel, där leverantören har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brighteco AB
2022-07-01   Utförandeentreprenad - Nybyggnation av skola F-6, Renshammarskolan Bollnäs (Bollnäs kommun)
Bollnäs Kommun upphandlar utförandeentreprenad - Nybyggnation av skola F-6, Renshammarskolan Bollnäs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SEHED bygg Hälsingland AB
2022-02-21   Hygienuppföljning - Livsmedel (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar hygienuppföljning inom livsmedel för kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Nordanstig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Anticimex Aktiebolag
2021-12-01   Byte skorsten Säverstaverket Bollnäs Energi AB (Bollnäs kommun)
Bollnäs Energi AB (BEAB) äger fyra värmeverk där fjärrvärme producerar och distribueras till kunder i Bollnäs, Kilafors, Arbrå och Rengsjö. I Säverstaverket, vårt kraftvärmeverk i Bollnäs, producerar vi även el som säljs via Helsinge elhandel. BEAB planerar att byta ut by-pass-skorstenen vid kraftvärmeverket i Bollnäs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
2021-11-16   Kantsten - Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Planerad upphandling gällande granitkantstöd/betongkanstöd/betongplattor/smågatsten/storagatsten m.m. för Bollnäs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Benders Sverige AB
2021-11-05   Gemensamt löne- och/eller schema-/bemanningssystem för kommunkoncernerna i Hälsingland (Bollnäs kommun)
Upphandling av gemensamt löne- och/eller schema-/bemanningssystem för kommunkoncernerna i Hälsingland. I Hälsingland finns sex kommunkoncerner; Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig. Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden; Delområde 1 - Lönesystem och Delområde 2 - Schema- och bemanningssystem. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på endast ett delområde eller båda. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Visma PubliTech AB
2021-10-21   Baklastande tvåfacks sopbil, BORAB (Bollnäs kommun)
BORAB upphandlar två fabriksny 2-facks Baklastade. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilbolaget Lastvagnar, Persson & Co AB
2021-10-21   Sidlastande tvåfacks sopbil, BORAB (Bollnäs kommun)
BORAB upphandlar fyra fabriksny 2-facks sidlastare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilmetro Aktiebolag
2021-09-03   Generalkonsultuppdrag - Projektering av ny F-6 Skola på Ren, Bollnäs (Bollnäs kommun)
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt AB 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: FE Arkitekter AB
2021-07-02   Busstransporter Bollnäs, Söderhamn och HUFB (Bollnäs kommun)
Upphandlingen avser busstransporter för 9 personer och fler för Bollnäs- och Söderhamns kommun samt Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB). HUFB har verksamhet både i Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner, varför upphandlingen är uppdelad i tre (3) geografiska områden: Bollnäs (kommunen och HUFB), Nordanstig (HUFB) och Söderhamn (kommunen och HUFB). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bollnäs Busstrafik Aktiebolag Lg Lönns Buss Aktiebolag
2021-06-18   Byte av överhettare 3 vid Bollnäs Energis kraftvärmeverk (Bollnäs kommun)
Upphandlingen omfattar byte av överhettare 3 vid Bollnäs Energis kraftvärmeverk i Bollnäs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Saltängens Mekaniska Verkstad Aktiebolag
2021-05-24   Generalkonsultuppdrag - Projektering av ny F-6 Skola på Ren, Bollnäs (Bollnäs kommun)
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten. Visa upphandlingen »
2021-05-17   Grönsaksleverantör Hälsingland (Bollnäs kommun)
Grönsaksleverantör till Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Älvkarleby kommun, Forsa folkhögskola och Bollnäs folkhögskola från september 2021. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grönsakshuset i Norden AB
2021-04-30   Hyra av gymutrustning - Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Hyra av gymutrustning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Concept Motion AB
2021-04-26   Leverans av bränslepellets (Bollnäs kommun)
Leverans av bränslepellets till anläggningar inom Bollnäs- och Ljusdals kommun. Visa upphandlingen »
2021-04-21   Förpackningar för matdistribution (Bollnäs kommun)
Omfattar förpackning för matdistribution. Visa upphandlingen »
2021-01-25   Arbetsmaskiner med förare Söderhamn Elnät AB (Bollnäs kommun)
Upphandlingen avser arbetsmaskiner med förare till Söderhamn Elnät AB. Visa upphandlingen »
2020-08-18   Revision Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Bollnäs kommun upphandlar revision för verksamhetsåren 2021 - 2024. Obs! Detta är en planerad upphandling, innehåll och omfattning kan komma att förändras fram till att underlaget annonseras. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
2020-08-13   Leverans av kylda matlådor till brukare Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Bollnäs kommun utför en upphandling gällande distribution av kylda matlådor för beställare inom Bollnäs kommun. Mattransporterna sker från centralköket Karlslund i Bollnäs till brukare inom Bollnäs kommuns hemtjänst (ordinärt boende). Bollnäs kommun har en policy för främjande av arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Den här upphandlingen är inte reserverad för ASF men Beställaren välkomnar ASF-företag att lämna anbud. I utvärderingen möjliggörs då ett mervärdesavdrag för dessa företag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sahlinlidberg Creativeconsulting AB
2020-06-10   Hjullastare med förare/anläggare samt utan förare - Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Hjullastare med förare/anläggare samt utan förare - Bollnäs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hällbo Entreprenad Maskiner AB Leif Ohlssons Entreprenad Aktiebolag
2020-05-27   Leverans av bränslepellets (Bollnäs kommun)
Upphandlingen avser leverans av bränslepellets till Bollnäs Energi ABs värmeanläggning. Omfattning ca 400 ton/år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Härjeåns Energi AB
2014-12-11   Central 7–9 skola, om- och tillbyggnad, Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Bollnäs kommun, Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, skall utföra om- och tillbyggnad till ny central 7–9 skola. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnads-, mark- och kompletta installationer, med leverans, montering, provning, injustering och reglering till fullt färdiga och funktionsdugliga anläggningar. Beställaren har sökt och beviljats bygglov och rivningslov. Visa upphandlingen »
2013-09-16   Bandyhall Bollnäs kommun (Bollnäs kommun)
Nybyggnad av bandyhall med kompletterande delar för entré, toaletter, omklädning, dusch, restaurang, storkök, kiosker, loger, konferensrum, kontor, förråd, ismaskinsgarage och tekniska utrymmen. Ombyggnad av befintlig bandyplan till konstgräsplan. Markarbeten, med anpassningar av mark runt byggnad, nya stödmurar med plank mot travbanan, ny entréväg mot sydväst. Kompletta bygg-, mark- och installationsarbeten, inklusive projektering, skall ingå till fullt färdig anläggning. Visa upphandlingen »