Renovering av flerbostadshus Kortedala

Göteborgs stads bostads AB

Renovering av två flerbostadshus, Kalendervägen 12 samt option på Kalendervägen 10. Renoveringen omfattar bland annat tak, fasad, balkonger, fönster, trapphus, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-05-10. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-04-05.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-04-05 Meddelande om upphandling
2023-04-19 Ytterligare upplysningar
Meddelande om upphandling (2023-04-05)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Göteborgs Stads Bostads AB
Nationellt registreringsnummer: 556046-8562
Postadress: Box 5044
Postort: Göteborg
Postnummer: 402 21
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Anne Emanuelsson
E-post: anne.emanuelsson@bostadsbolaget.se 📧
Region: Västra Götalands län 🏙️
URL: http://www.bostadsbolaget.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcvykcwvx&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcvykcwvx&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Renovering av flerbostadshus Kortedala 23/103
Produkter/tjänster: Renoveringsarbeten 📦
Kort beskrivning:
“Renovering av två flerbostadshus, Kalendervägen 12 samt option på Kalendervägen 10. Renoveringen omfattar bland annat tak, fasad, balkonger, fönster,...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Byggnation av badrum 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Ombyggnad av kök eller restaurang 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Balkongarbeten 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Rörmokeriarbeten 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Installation av ventilation 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Montering av fönster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Montering av kompletta kök 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Målning och glassättning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Fasadarbeten 📦
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Göteborg
Beskrivning av upphandlingen:
“Renovering av två flerbostadshus, Kalendervägen 12 samt option på Kalendervägen 10. Renoveringen omfattar bland annat tak, fasad, balkonger, fönster,...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Varaktighet
Slutdatum: 2025-06-30 📅

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-05-10 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-08-09 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-05-11 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afcvykcwvx
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Göteborg
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 070-211640 (2023-04-05)
Ytterligare upplysningar (2023-04-19)

Kompletterande information
Ursprunglig referens till meddelandet
Nummer på meddelandet i EUT S: 2023/S 070-211640

Ändringar
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.2)
Plats för den text som ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Gammalt värde
Datum: 2023-05-10 📅
Tid: 23:59
Nytt värde
Datum: 2023-05-22 📅
Tid: 23:59
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.7)
Plats för den text som ska ändras: Anbudsöppning
Gammalt värde
Datum: 2023-05-11 📅
Tid: 00:00
Nytt värde
Datum: 2023-05-23 📅
Tid: 00:00
Annan kompletterande information
Mercell annons: https://opic.com/id/afynmiqotc
Källa: OJS 2023/S 080-240655 (2023-04-19)