2023-08-24   Service av Reservkraftsaggregat (Region Halland)
Upphandlingen avser Service av Reservkraftsaggregat till Region Halland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2023-07-10   Fullservice avtal för vindkraftverk WTG15 (Aktiebolaget Botkyrkabyggen)
Ett avtal för AB Botkyrkabyggens vindkraftverk placerad på Hedboberget i Rättviks kommun. Visa upphandlingen »
2023-07-04   10 kVA GS with GS trailer (FMV)
Procurement of Framework agreement with quaranteed initial order. Visa upphandlingen »
2023-05-16   Vindkraft Ekalund (Ljungby Energi Aktiebolag)
Upphandling av två vindkraftverk med en maximal kapacitet på 3,3 - 4 MW/st. Årlig energiproduktion 18 GWh. Maximal höjd inkl rotor 150 meter. Visa upphandlingen »
2023-04-26   Fullservice avtal för vindkraftverk (Aktiebolaget Botkyrkabyggen)
Ett avtal för AB Botkyrkabyggens vindkraftverk placerad på Hedboberget i Rättviks kommun. Visa upphandlingen »
2023-01-04   10 kVA GS with GS Trailer (FMV)
10 kVA GS with GS Trailer Visa upphandlingen »
2022-06-08   Försäljning av vindkraftverk (Region Gävleborg)
Denna förfrågan avser försäljning av Region Gävleborgs två (2) vindkraftverk, Kvilla 1 och Kvilla 2, med tillhörande utrustning. Se annons för mer information. Visa upphandlingen »
2022-05-02   Framework Agreement Seabed Survey (Vattenfall Vindrkraft AB)
Framework agreement for Offshore wind farms for scheduled and ad-hoc seabed surveys. Visa upphandlingen »
2022-04-20   Genset 2.5 kVA (FMV)
Procurement of Genset 2.5 kVA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OMP Engineering Srl
2022-04-13   Converter 400 Hz (FMV)
Procurement of transducer that convert 230/400 V 50Hz to 12/208 V 400 Hz. Will be used on Lv6 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OMP Engineering Srl
2021-12-23   Hansa PowerBridge HVDC-stations (Svenska Kraftnät)
The contracting entities Affärsverket svenska kraftnät/Swedish national grid together with 50Hertz Transmission GmbH hereby invites Applicants to submit applications to the prequalification in order to be prequalified to participate in upcoming tender for Hansa PowerBridge HVDC-stations. Visa upphandlingen »
2020-03-17   Ramavtal- Bygg och anläggning till större arrangemang (Malmö kommun)
Malmö stad, fastighets- och gatukontoret inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende: Ramavtalsupphandling av tillfälliga anläggningar till fastighets- och gatukontorets större arrangemang. Upphandlingen avser olika delområden: Delområde 1. Tillfälliga elanläggningar Delområde 2. Tillfälliga toaletter Delområde 3. Tillfälliga va-anläggningar Delområde 4. Tillfälliga tält Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Event Sweden i Örebro AB Hallton AB Lärkan AB Liveside event AB MSP Event AB Nordic Toilet AB O.B wiik AB One4Event AB P Ekman Event & Media AB Soundlight stage group i Trelleborg AB
2019-11-15   TI 2019-2086 Hyra av maskiner (Telge Inköp AB)
Upphandling för Telgekoncernen samt Södertälje kommun. Gällande hyra av maskiner och redskap inom nedan angivna produktgrupper: -Byggmaskiner och tillbehör -Betong och murbruksmaskiner -Packningsmaskiner -Byggställningar -Mät och kontrollinstrument -Liftar -Personalvagnar/bodar - mobila toaletter -trädgårdsmaskiner -pumpar -el aggregat. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lambertsson Sverige AB
2019-06-12   Avseende drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning underhållsdistrikt Syd (Trafikverket)
Avseende drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning underhållsdistrikt Syd Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Services Nordic AB
2019-05-27   Avseende drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning underhållsdistrikt Nord (Trafikverket)
Avseende drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning underhållsdistrikt Nord Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infranord AB
2019-03-05   Wind Turbine Blade Repair of Vattenfall Wind Farms (Vattenfall Vindkraft AB)
This tender concerns the wind turbine blade repair works for the employer’s existing assets across Europe from 1.1.2020 for a period of 24 months. The employer is Vattenfall being the owner and operator of wind turbine generators both Onshore and Offshore in the United Kingdom, Netherlands, Germany, Sweden and Denmark. The portfolio consists of multiple wind turbine generator platforms. Further details about the tender will be issued in the invitation to tender to qualified parties. Visa upphandlingen »
2018-12-21   Provision of a Generator and Power Conversion System (Minesto AB)
Minesto is continuing the development of the Deep Green Technology, by developing a micro grid tidal and ocean current power plant. For the next step we need a generator and power conversion system Visa upphandlingen »
2018-11-23   Main Components Supplies WTG (Vatttenfall Vindkraft AB)
This tender is intended to set up Framework Agreements for the future supply and delivery of WTG main components. Such components will be classified into three categories namely: (1) as-new; (2) refurbishment; and in special cases (3) brand new components. Visa upphandlingen »
2018-11-23   Dieselgeneratorer med avgasefterbehandling (Trafikverket)
Trafikverket Färjerederiet avser upphandla nya kompletta Dieselgeneratorer till två av Hönöledens vägfärjor utanför Göteborg. Färjorna har idag två dieselgeneratorer per färja som ska ersättas med nya enligt denna specifikation. Upphandlingen gäller fyra nya dieselgeneratorer enligt denna specifikation med leverans fritt Trafikverket Färjerederiet Hönöleden. Färjerederiet avser att installera dieselgeneratorerna på varv i en separat upphandling utanför denna upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Diesel Power AB
2018-10-10   WTG Main Components Supplies (Vatttenfall Vindkraft AB)
This tender is intended to set up Framework Agreements for the future supply and delivery of WTG main components. Such components will be classified into 3 categories namely: 1) As-new; 2) Refurbishment and in special cases; 3) Brand new components. Visa upphandlingen »
2018-07-05   Upphandling av reservelkraftverk i containerutförande (Statens fastighetsverk)
Upphandlingen avser SFV:s leverans av 1 st. stationärt reservelkraftverk i containerutförande. Aggregateffekt PRP 250kVA, kategori 4 enligt Svenska Kraftnät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Olssons Elektromekaniska AB
2018-06-01   Elcentral för fordon 2018 (Västtrafik AB)
Västtrafik och Jönköpings Länstrafik inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Elcentral för fordon. I fordonen finns teknisk utrustning som är Beställarens utrustning, utrustningen installeras normalt efter leverans av fordonen inför trafikstart, exempel på sådan utrustning är biljettsystem, radioutrustning och Beställarens fordonsdator. Alla kraftförsörjs från fordonets batteri via en Elcentral. Elcentralen tillser en säker kraftförsörjningsfunktion o skyddar utrustningen vid onormala förhållanden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: i3TEX AB
2017-10-06   GENSET 35 kVA 400 Hz GS/GPU (Försvarets materielverk)
Upphandlingen avser upphandling av 12 st. GENSET 35 kVA 400 Hz, inklusive tillhörande tjänster. Optioner enligt följande: Ytterligare leveranser av GENSET 35 kVA 400 Hz, trailer, teknisk kurs, reservdelar och modifieringsset. Visa upphandlingen »
2017-06-05   Sale of Bonus 600 MK IV wind turbine located in Umeå Harbour (Umeå Energi Aktiebolag)
Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB hereby invites developers, wind energy owners and any other players within the renewable energy resource industry to place bids on Its Bonus 600 MK IV with a defective generator but otherwise in good condition. The wind energy converter is located in Umeå Harbour, in Sweden. Detailed information is provided in the administrative documents and the technical description (06.2). Visa upphandlingen »
2017-04-28   GENSET 35 kVA 400 Hz RBS (Försvarets materielverk)
Denna upphandling avser 12 generatorer för strömförsörjning 416 V 400 Hz. Visa upphandlingen »
2017-04-27   Mobil reservkraft till översvämningsskydd (Arvika kommun)
Upphandling av 3 st. mobila reservelsaggregat till översvämningsskydd. 2 st. 700 kVA och 1 st. 1 000 kVA. Omfattning inklusive eventuell option. Upphandlingen avser ett engångsköp. Anbud kommer att antas i sin helhet. Anbud kommer att antas från en leverantör. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/ Upphandlingen genomförs under förutsättning att den ryms inom för ändamålet budgeterade medel eller politiska beslut. Vid avbrytande av upphandlingen äger … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic Nord AB
2017-04-25   GENSET 35 kVA 400 Hz RBS (FMV/Defence Materiel Administration)
Denna upphandling gäller anskaffning av 12 stycken generatorset för strömförsörjning 416 V 400 Hz till Svenska Försvarsmakten, inklusive släpvagn, dokumentation, utbildning och reservdelar. Visa upphandlingen »
2017-02-15   Inköp av mobil reservkraft (Borås Elnät AB)
Upphandlingen avser inköp av 3 st. mobila reservkraftsaggregat om 1 000 kVA LTP. 2 av aggregaten köps av Borås Elnät AB och ett köps på uppdrag av Borås Energi och Miljö AB. Reservkraftsaggregaten används i huvudsak för att eliminera eller minimera elavbrott till våra abonnenter i vårt distributionsområde. Detta innebär att aggregaten kommer att ställas upp med mycket olika förutsättningar både elektriskt och geografiskt. Visa upphandlingen »
2016-12-21   Mobila generatoraggregat 2017 (MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap))
Mobila generatoraggregat uppdelade i 3 effektområden: Effektområde 1. 6-8 kVA; Effektområde 2. 10-22 kVA; Effektområde 3. 35-100 kVA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektromatik Power Generation Aktiebolag
2016-08-29   Mobila generatoraggregat (MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap))
Ramavtal avseende mobila generatoraggregat. Indelade i tre storlekskategorier med storlekar mellan 0,8 kVA–8 kVA, 10–22 kVA och 35–100 kVA. Visa upphandlingen »
2016-06-22   Styrsystem för FYLkraft och integration av elverk, 398029-AI903382 (Försvarets materielverk)
Denna upphandling avser anskaffning av ett överordnade styrsystemet för FYLkraft som skall installeras på FM flygflottiljer och baser. Styrsystemet skall övervaka matande nät och vid kraftbortfall ge startorder till elverk, ge manöverindikering till FORTV (Fortifikationsverket) ställverk och indikering om driftstatus till bl.a. TWR (Tower, flygledartorn). Systemet är RML (Regler Militär Luftfart) påverkande. Systemet skall installeras av leverantör och funktionen verifieras i samordnade funktionsprov med … Visa upphandlingen »
2016-06-16   GENSET 35 kVA 400 Hz (Försvarets materielverk)
This procurement has been preceded by a terminated procurement, FMV reference 394037-AI895169. This contract documents concerns a new procurement. The contract documents have been changed in all parts. This acquisition concerns a purchase of a generator set for power supply of 416V 400Hz loads for the Swedish Armed Forces, and includes trailer, documentation, training and spares. The denomination of the supply is GENSET (GS). The acquisition also includes purchase of modification sets for configuration … Visa upphandlingen »
2016-06-15   REMO Elverk RBS77 /T (Försvarets materielverk)
Renovering och modifiering av elverkskärror. Visa upphandlingen »
2016-04-30   Strömförsörjningsanläggning för Östergarnsholm (Gotland) (Uppsala universitet)
Vi söker en driftssäker helhetslösning för en off-grid strömförsörjning till Uppsala Universitets mätstation lokaliserad på den mindre ön Östergarnsholm. Lösningen vi söker skall leverera en normalproduktion på 2,3 kW och innefatta en produktionsdel med vindkraft samt solceller. Anläggningen skall även innefatta en del för reservkraft, denna via bensin, diesel eller gasol generatorer alternativt bränsleceller samt en batteribank, under garantitid skall ett fullservice avtal vara inkluderat. Leverantör … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: In Situ Instrument Aktiebolag
2016-01-18   Leverans av mobil likriktarstation (Göteborgs Stad Trafikkontoret)
Leverans av en nyckelfärdig mobil likriktarstation för spårvägsdrift. Visa upphandlingen »
2016-01-05   Kraftcontainer för FTN (FMV/Defence Materiel Administration)
Försvarets telenät (FTN) har elverk som har nått sin tekniska livslängd och dessa elverk ska successivt bytas ut mot nya elverk. Den typiska anläggningen har 2 elverk som klarar hela lasten var för sig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aiab energy AB
2015-12-22   GENSET 35 kVA 400 Hz (Försvarets materielverk (FMV))
This acquisition concerns a purchase of a generator set for power supply of 416 V 400 Hz loads for the Swedish Armed Forces, and includes trailer, documentation, training and spares. The denomination of the supply is GENSET (GS). The acquisition also includes purchase of modification sets for configuration of present GS 35 kVA 400 Hz, 416/240 V to 400 Hz 200 V. Visa upphandlingen »
2015-09-28   Kraftcontainer för FTN (FMV/Defence Materiel Administration)
Försvarets Telenät (FTN) har elverk som har nått sin tekniska livslängd och dessa elverk skall successivt bytas ut mot nya elverk. Omfattningen är en serielikare och 4 st. kraftcontainer 2 x 15 kVA. Visa upphandlingen »
2015-07-05   Mobilt generatoraggregat (Elverket Vallentuna Elnät AB)
1 st. (+o ption på ytterligare ett) mobilt generatoraggregat i storlek 600–800 kVA för avbrottsfria övergångar utfört för en transporthastighet av 80 km/h och med önskemål om låg ljudnivå. Visa upphandlingen »
2015-05-15   EMC Reservkraftaggregat (Borås Energi och Miljö AB)
Leverans av reservkraftaggregat till Sobacken. Visa upphandlingen »
2015-03-30   Kraftcontainer för FTN (FMV/Defence Materiel Administration)
Försvarets Telenät (FTN) har elverk som har nått sin tekniska livslängd och dessa elverk skall successivt bytas ut mot nya elverk. Omfattningen är en serielikare och 4 st. kraftcontainer 2 x 15 kVA. Visa upphandlingen »
2014-05-09   Vindkraftverk (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser nybyggnation av installerade och driftsatta vindkraftverk/anläggningar, samt tillhörande avtal för administration, service, drift och underhåll. Visa upphandlingen »
2014-01-21   Wind Turbine Generator Installation package (Vattenfall Vindkraft A/S)
Vattenfall intents to participate in the call for bids for the concession of offshore wind farm Horns Rev 3concession, led by the DEA [Danish Energy Agency]. This wind farm will have a capacity of between 390 MW to 410 MW and will consist of foundations, wind turbine generators and inter array cables. The total scope of works of this tender includes the offshore transport of the Wind Turbine Generator's (WTG's) from the port of pre-assembly to the Horns Rev 3 offshore construction site as well as the … Visa upphandlingen »
2013-11-11   Vindkraftverk (Eskilstuna kommun)
Kommunledningskontorets upphandling av vindkraftverk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OX2 Wind AB
2013-10-22   Leverans av vindkraftverk (Uppsalahem AB)
Upphandlingen omfattar leverans av nyckelfärdigt vindkraftverk. Verket ska levereras med tillhörande anläggningsdelar. Leveransen består även av service och underhåll. Se teknisk beskrivning. Visa upphandlingen »
2013-07-31   Invitation to Tender (ITT) for The Design, Production, Testing and Supply of a Pulsed Klystron Modulator based on... (European Spallation Source ESS AB)
This work concerns the design, production, testing and supply to ESS of one pulsed klystron modulator based on solid state technology rated for 115kV / 50A (pulse amplitude) and 3.5ms / 14Hz (pulse width and repetition rate) and a set of resistive high voltage dummy loads for testing. This system will be used for the electrical power supply of klystrons at the ESS RF Test Stand in Lund. Visa upphandlingen »
2013-07-10   Upphandling av vindkraft (Vindkraft i Örebro-Kumla AB)
Vindkraft i Örebro-Kumla AB är ett nystartat vindkraftbolag som ägs gemensamt av Örebro kommun och Kumla kommun. Bolaget är även öppet för andra intressenter både inom privat och inom offentlig sektor. Det övergripande syftet med bolaget är att bidra till att nå ägarnas höga mål på klimatområdet. Bolagets investeringsplan är att år 2020 äga 150 GWh vindkraft placerad främst i vår egen region. Visa upphandlingen »
2013-05-03   Public procurement of wind turbines, service and availability (Tanums Bostäder AB)
Tanums kommun, Tanums Bostäder AB and Rambo AB (Purchaser) have commenced a procurement regarding wind turbines, service and availability. The wind farm site is located in the municipality of Tanum in Bohuslän, Sweden. The permission allows a wind farm with maximum four (4) wind turbines but due to limited grid capacity one (1) wind turbine will be built at this moment. Through this procurement the Purchaser is purchasing one (1) wind turbine and also a long term all inclusive service and availability … Visa upphandlingen »
2013-04-13   370360-AI849681 Acquistion GPU/converters (Försvarets materielverk)
This RFP concerns the delivery of fixed and mobile 90 kVA 400 Hz GPU solutions for the Swedish Defense and includes all accessories, spare parts, exchangeable units and documentation. The GPU will be used to power helicopters and fixed wings aircrafts. The GPU will be used indoors in hangars and outdoors at the turnaround area. FMV has no preferecences of chosen technical solution if it is a rotary or static GPU solution. Visa upphandlingen »