Leverantör: i3TEX AB

En arkiverad upphandling

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören i3TEX AB nämns

2018-06-01   Elcentral för fordon 2018 (Västtrafik AB)
Västtrafik och Jönköpings Länstrafik inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Elcentral för fordon. I fordonen finns teknisk utrustning som är Beställarens utrustning, utrustningen installeras normalt efter leverans av fordonen inför trafikstart, exempel på sådan utrustning är biljettsystem, radioutrustning och Beställarens fordonsdator. Alla kraftförsörjs från fordonets batteri via en Elcentral. Elcentralen tillser en säker kraftförsörjningsfunktion o skyddar utrustningen vid onormala förhållanden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: i3TEX AB