2023-08-25   Upphandling av revisionstjänster, Ks 2023/29 2023 (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av revisionstjänster. Förutsättningarna för uppdraget samt omfattning och avtalsperiod framgår av upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor. Tjänsten upphandlas såsom en funktion snarare än på löpande timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2023-05-17   Grus, kross och fyllnadsmaterial (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial. Upphandlingen omfattar två anbudsområden: - Anbudsområde 1 Grus, kross mm - Anbudsområden 2 Bark, mull mm Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Österlen Entreprenad & Transport AB
2023-04-28   Upphandling Mejeri (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Mejeri i enlighet med villkor i upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor. Syftet med upphandlingen är att säkerställa Beställarens behov av mejeriprodukter under kommande kontraktsperiod. I denna upphandling samverkar: • Tomelilla kommun, org. nr 212000-0886 • Simrishamn kommun, org. nr 212000-0969 • Ystad kommun, org. Nr 212000-1181 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skånemejerier Storhushåll AB
2023-04-12   Behandlade grönsaker och potatis (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun, nedan kallad Tomelilla eller Beställaren, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende Behandlade grönsaker och potatis i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I denna upphandling samverkar: • Tomelilla kommun, org. nr 212000-0886 • Simrishamns kommun, org. nr 212000-0969 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Håkans Frukt och Grönt AB
2022-04-13   Upphandling av upphandlingsverksamheten (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun, nedan kallad Tomelilla, inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Tomelillas upphandlingsverksamhet. Visa upphandlingen »
2021-09-30   Lokalvård 2022 (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun bjuder in till anbudsgivning i denna upphandling av lokalvård med tillhörande kring- och tilläggstjänster till kommunens verksamhetslokaler. Visa upphandlingen »
2021-04-15   Verksamhetssystem Socialtjänst (Tomelilla kommun)
Inbjudan till anbudsgivning gällande verksamhetssystem socialtjänst. Inbjudan Tomelilla kommun, härefter ”Beställaren”, inbjuder intresserade anbudsgivare, härefter "Leverantören", till anbudsgivning avseende verksamhetssystem för handläggning och dokumentation inom både Individ och familjenämndens och Vård -och omsorgsnämndens verksamhetsområden i enlighet med detta förfrågningsunderlag (som är rubricerat Upphandlingsdokument) som är en del av upphandlingsdokumenten. Uppdraget framgår mer utförligt av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Pulsen Omsorg AB
2021-03-29   Upphandling Livsmedel – Frukt och Grönsaker (Tomelilla kommun)
Upphandling Livsmedel – Frukt och Grönsaker Allmän orientering Anbudsinbjudan Härmed inbjuder Simrishamn och Tomelilla kommun (nedan kallade beställare/upphandlande myndighet) Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupper under kommande kontraktsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
2021-03-26   Bränslepellets 2021 (Tomelilla kommun)
Bränslepellets 2021 Inledning Härmed inbjuder Tomelilla kommun och Österlenhem (nedan kallad beställare) er att lämna anbud avseende bränslepellets enligt SS EN ISO 17225-2:2014, klass A1 av trä till våra panncentraler under värmesäsong 2021-2025. Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Derome Timber AB
2021-03-25   Hyra av demo/fabriksny grävmaskin exkl. förare (Tomelilla kommun)
Hyra av demo/fabriksny grävmaskin exkl. förare Visa upphandlingen »
2021-02-05   Tolkförmedling (Tomelilla kommun)
Upphandling av tolkförmedling till Tomelilla, Sjöbo och Ystad Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Digital Interpretations Scandinavia AB Global Talk Sweden AB Språkservice Sverige AB
2021-02-01   Upphandling Livsmedel – Behandlade Grönsaker och Potatis (Tomelilla kommun)
Upphandling Livsmedel – Behandlade Grönsaker och Potatis Allmän orientering Anbudsinbjudan Härmed inbjuder Simrishamn och Tomelilla kommun (nedan kallade beställare/upphandlande myndighet) Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupper under kommande kontraktsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NEM Agentur & Logistik AB
2020-02-11   Ramavtal Gräsklippning (Tomelilla kommun)
Ramavtal Gräsklippning Inbjudan Tomelilla kommun inbjuder intresserade entreprenörer till anbudsgivning avseende Ramavtal Gräsklippning, enligt dessa upphandlingsdokument och bifogade kartor. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal (avropsavtal), som tecknas med en (1) entreprenör. Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument. Upphandlande myndighet Tomelilla Kommun Org. nr 212000-0886 273 80 Tomelilla Upphandlingens referensnummer är KS 2019/168. För mer … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Österlen entreprenad o transport ab
2019-12-13   Kommunikationsoperatör till Tomelilla landsbygds fibernät (Tomelilla kommun)
Kommunikationsoperatör till Tomelilla landsbygds fibernät Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2019-04-29   Revisionstjänster (Tomelilla kommun)
Sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, sakkunniga till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag Österlenhem AB och TIAB, samt lagstadgad revision i Österlenhem AB och TIAB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2019-01-11   Skolskjuts 2018 (Tomelilla kommun)
Inbjudan till anbudsgivning gällande skolskjuts inom Tomelilla kommun; - Terminsbunden, tidtabellagd skolskjuts till och från grundskolorna i Tomelilla, Brösarp, Tryde och Smedstorp - Beställningsresor i skolornas verksamhet; resor till slöjd, badhuset, kulturaktiviteter etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telepass AB
2018-12-19   Schema och bemanningssystem (Tomelilla kommun)
Upphandlingen avser ett schemaläggnings- och bemanningssystem som ska kunna hantera schemaläggning utifrån verksamheternas behov (produktionsplanering) samt frånvarohantering och vikariehantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Time Care Aktiebolag
2018-07-06   Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar (Tomelilla kommun)
Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar inom Tomelilla kommun. Inbjudan Tomelilla kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Ramavtal konsulter för dagvattenutredningar, enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med tre (3) leverantörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 400 000 SEK/uppdrag. Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument. Upphandlande myndighet Tomelilla kommun Org. nr 212000-0886 273 80 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2018-07-06   Mindre markentreprenader inom Gata/Park (Tomelilla kommun)
Tillgodose Gata/Park i Tomelilla Kommun med mindre anläggningsarbete. Inbjudan Tomelilla kommun inbjuder intresserade entreprenörer till anbudsgivning avseende mindre markentreprenader inom Gata/Park, enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med fyra (4) entreprenörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 500 000 SEK/uppdrag. Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument. Upphandlande myndighet Tomelilla … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BCA Entreprenad AB D Söderlindh Entreprenad Syd AB Gösta Ahlquist Aktiebolag Svevia AB (publ)
2018-05-09   Mindre markentreprenader inom VA (Tomelilla kommun)
Tillgodose VA-enheten i Tomelilla kommuns behov av mindre anläggningstjänster inom VA. Inbjudan. Tomelilla kommun inbjuder intresserade entreprenörer till anbudsgivning avseende mindre markentreprenader inom VA, enligt dessa upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett ramavtal, som tecknas med fyra (4) entreprenörer, utan inbördes rangordning för uppdrag under 400 000 SEK/uppdrag. Anbudsgivning sker i enlighet med villkor i dessa upphandlingsdokument. Upphandlande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BCA Entreprenad AB Gösta Ahlquist Aktiebolag Peab Anläggning AB VA Gruppen AB
2018-04-04   Skolskjuts för särskoleelever 2018 (Tomelilla kommun)
Skolskjuts avseende särskoleelever i Tomelilla kommun. Inbjudan. Tomelilla kommun inbjuder till att lämna anbud på skolskjuts avseende särskolelever och elever i särskilda undervisningsgrupper i Tomelilla kommun. Mer om Tomelilla kommun finns på www.tomelilla.se. Särskoleskjuts är regelbunden tidtabellagd trafik avsedd för transport av elever till och från skola. Trafiken ska ske enligt förordning och föreskrifter om skolskjuts (SFS 1970:340, TSVFS 1988:17 och 1988:21 med ändringar). Under avtalsperioden … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Syd Buss AB
2017-05-12   Livsmedel – Frukt och Grönsaker (Tomelilla kommun)
Upphandlingen innefattar köp av frukt och grönsaker och distribution av livsmedel till en gemensam varudistribution. Syfte och mål: Härmed inbjuder Simrishamns och Tomelilla kommuner Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med villkor i detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupp under kommande avtalsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: RP Frukt AB
2017-04-26   Skolskjuts för särskoleelever april 2017 (Tomelilla kommun)
Skolskjutstransporterna ska ske till grundsärskola, träningsskola samt gymnasiesärskola. Skolskjuts ska även tillhandahållas till elever placerade i centralt beslutade särskilda undervisningsgrupper i Barn och utbildnings regi, dessa finns för närvarande på Smedstorps skola samt Kastanjeskolan. Även skolskjutsar för elever som under en kortare eller längre period inte själv kan transportera sig, ingår om dessa inte täcks av försäkring (rektor beslutar kring dessa transporter). Exempel kan vara elever som … Visa upphandlingen »
2017-04-24   Livsmedel – Djupfryst (Tomelilla kommun)
Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. Syfte och mål: Härmed inbjuder Simrishamns och Tomelilla kommuner Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med villkor i detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupp under kommande avtalsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. Beställarna har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Aktiebolag
2017-04-24   Livsmedel – Mejeri (Tomelilla kommun)
Syfte och mål: Härmed inbjuder Simrishamns och Tomelilla kommuner Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med villkor i detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupp under kommande avtalsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. Beställarna har som mål att successivt öka andelen ekologiskt och klimatsmart mat i skolor, förskolor och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skånemejerier Storhushåll AB
2017-04-21   Livsmedel Kolonial/Kylvaror/Färskvaror (Tomelilla kommun)
Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. Syfte och mål: Härmed inbjuder Simrishamns och Tomelilla kommuner Er att lämna anbud avseende livsmedel i enlighet med villkor i detta dokument och dess bilagor. Syftet med denna upphandling är att säkerställa beställarnas behov av livsmedel för nedanstående varugrupp under kommande avtalsperiod. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral. Beställarna har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Aktiebolag
2017-04-06   Livsmedel, charkprodukter (Tomelilla kommun)
Härmed inbjuder Simrishamns och Tomelilla kommuner er att lämna anbud avseende livsmedel, charkprodukter. Upphandlingen innefattar köp och distribution av livsmedel till en gemensam distributionscentral i Tomelilla. Beställarna har som mål att successivt öka andelen ekologiskt och klimatsmart mat i skolor, förskolor och äldreomsorg samt tillhandahålla rätt kvalitet och servera god och näringsriktig mat. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Aktiebolag
2017-02-16   Ramavtal gällande arbeten inom El, Tele och Teknisk säkerhet (Tomelilla kommun)
Det är en totalentreprenaden och omfattar löpande och planerade arbeten inom följande anläggningar: — El, — Tele, — Teknisk säkerhet (Brandlarm, Utrymningslarm, inbrottslarm och passagesystem). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lindstens EL AB
2016-12-09   Skolskjuts för särskoleelever 2017 (Tomelilla kommun)
Skolskjuts för särskoleelever i Tomelilla kommun. Visa upphandlingen »
2016-10-07   Städtjänster Tomelilla kommun 2016 (Tomelilla kommun)
Utföra schemalagd daglig städning tillsammans med periodiska insatser som storstädning och golvvård till berörda enheter inom uppdraget. Visa upphandlingen »
2015-09-14   Sjukvårds- och förbandsmaterial (Tomelilla kommun)
Leverans av sjukvårdsmaterial och förbrukningsartiklar. Visa upphandlingen »
2014-05-09   Sanering av PCB-fogar inför renovering av Tomelilla Simhall (Tomelilla kommun)
Totalentreprenaden avser sanering av PCB-fogar inför om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla. Visa upphandlingen »
2014-03-14   Kemtekniska städ-, papper- och plastprodukter för Tomelilla-, Ystads- och Simrishamns kommun (Tomelilla kommun)
Inköp av kemtekniska städprodukter, papper- och plastprodukter samt storhushållsprodukter. Visa upphandlingen »
2014-03-14   Kemtekniska städ-, papper- och plastprodukter för Sjöbo och Skurups kommun (Tomelilla kommun)
Inköp av kemtekniska städprodukter samt storhushållsprodukter. Visa upphandlingen »
2013-10-17   Städtjänster inom Tomelilla kommun 2014 (Tomelilla kommun)
Städtjänster inom Tomelilla kommun. Visa upphandlingen »
2012-12-20   Skolskjuts (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun inbjuder till att lämna anbud på skolskjutsar avseende förskoleklass, åk 1 t o m åk 9 vilka uppfyller grundkraven för att vara berättigad till skolskjuts. Utöver fasta transporter till och från skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter till bad-, idrotts-, slöjd- och språkundervisning samt övriga dagtransporter inom kommunen. Visa upphandlingen »
2012-09-27   Leverans av gasflak till biogastankställe i Tomelilla och Simrishamn (Tomelilla kommun)
Biogas Ystad Österlen ekonomiska förening har för avsikt att distribuera fordonsgas via 2 tankställe, ett i Tomelilla och ett i Simrishamn. Flaken skall försörja anläggningarna med fordonsgas. Visa upphandlingen »
2011-08-23   Upphandling motor- och tjänstereseförsäkring (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun upphandlar motorfordons- och tjänstereseförsäkring. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Vård- och omsorgsmöbler (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. OBS! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara vård- och omsorgsmöbler. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Miljömöbler (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. OBS! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara miljömöbler. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Skol- och förskolemöbler (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. OBS! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara skol- och förskolemöbler. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Belysning (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av belysning under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. OBS! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara belysning. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Arbetsstolar (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. Obs! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara arbetsstolar. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Konferensmöbler (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. OBS! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara konferensmöbler. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-05-12   Kontorsmöbler (Tomelilla kommun)
Avsikten är att tillgodose behovet av olika typer av möbler under avtalstiden för deltagande myndigheter. Nedanstående värde avser samtliga deltagande myndigheter. Obs! Värdet avser samtliga anbudskategorier och alltså inte bara kontorsmöbler. Volymerna inkluderar även de kommunala bolagen och är inte bindande utan skall ses som riktmärken. Volymerna kan både öka och minska under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2011-04-15   VA-arbeten - Överföringsledning Tomelilla-Lunnarp (Tomelilla kommun)
Va-ledning mellan Tomelilla och Lunnarp ska förnyas för att öka kapaciteten och förnya ledningsnätet. Sträckan går från Nygatan i Tomelilla, längs rosendalsvägen söderut förbi golfbanan. Strax söder om golfbanan vänder ledningarna österut mot Lunnarp och följer vägen. Vid Kverrestadsvägen vänder ledningarna norrut. Omfattning uppgår till ca 7 km vattenledning, 2 st. tryckstegringstationer, 3,5 km självfallsledning för spillvatten, 1,5 km tryckledning för spillvattenledning, och 3 st. pumpstationer. Visa upphandlingen »
2011-04-12   Upphandling av skrivare och kopiatorer 2011 (Tomelilla kommun)
Inköp / Leasing av skrivare och kopiatorer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ricoh Svenska AB
2011-01-26   Skolskjutsar för särskoleelever till Sjöbo och Tomelilla kommun (Tomelilla kommun)
Tomelilla kommun inbjudet till att lämna anbud på skolskjutsar för särskoleelever till Sjöbo och Tomelilla kommuner. Visa upphandlingen »