Grus, kross och fyllnadsmaterial

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial.
Upphandlingen omfattar två anbudsområden:
- Anbudsområde 1 Grus, kross mm
- Anbudsområden 2 Bark, mull mm

Sista ansökningsdag
Deadline 2023-06-15

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-17 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-05-17)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Tomelilla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0886
Postadress: i.u
Postort: Tomelilla
Postnummer: 27380
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Stefan Berglund
E-post: stefan.berglund@tomelilla.se 📧
Region: Skåne län 🏙️
URL: http://www.tomelilla.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afphtlwrpj&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afphtlwrpj&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Grus, kross och fyllnadsmaterial Grus, kross och fyllnadsmaterial
Produkter/tjänster: Grus, sand, krossad sten och ballast 📦
Kort beskrivning:
“Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial. Upphandlingen omfattar två...”    Visa mer

1️⃣
Plats för genomförandet: Skåne län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Tomelilla
Beskrivning av upphandlingen:
“Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial. Upphandlingen omfattar två...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Beskrivning
Varaktighet: 48

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-06-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-09-14 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-06-16 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afphtlwrpj
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Malmö
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 097-304947 (2023-05-17)