Grus, kross och fyllnadsmaterial

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial.
Upphandlingen omfattar två anbudsområden:
- Anbudsområde 1 Grus, kross mm
- Anbudsområden 2 Bark, mull mm

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-06-15. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-05-17.

Leverantörer
Följande leverantörer nämns i tilldelningsbeslut eller andra upphandlingsdokument:
Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-17 Meddelande om upphandling
2023-07-13 Meddelande om tilldelning
Meddelande om upphandling (2023-05-17)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Tomelilla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0886
Postadress: i.u
Postort: Tomelilla
Postnummer: 27380
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Stefan Berglund
E-post: stefan.berglund@tomelilla.se 📧
Region: Skåne län 🏙️
URL: http://www.tomelilla.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afphtlwrpj&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afphtlwrpj&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Grus, kross och fyllnadsmaterial Grus, kross och fyllnadsmaterial
Produkter/tjänster: Grus, sand, krossad sten och ballast 📦
Kort beskrivning:
“Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial. Upphandlingen omfattar två...”    Visa mer

1️⃣
Plats för genomförandet: Skåne län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Tomelilla
Beskrivning av upphandlingen:
“Tomelilla kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal grus, kross och fyllnadsmaterial. Upphandlingen omfattar två...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Beskrivning
Varaktighet: 48

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-06-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-09-14 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-06-16 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afphtlwrpj
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Malmö
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 097-304947 (2023-05-17)
Meddelande om tilldelning (2023-07-13)
Objekt
Upphandlingens omfattning
Upphandlingens totala värde (exklusive moms): SEK 4 000 000 💰
Kriterier för tilldelning
Pris

Förfarande
Administrativ information
Tidigare publikation om detta förfarande: 2023/S 097-304947

Tilldelning av kontrakt

1️⃣
Datum för ingående av avtalet: 2023-06-28 📅
Information om anbud
Antal mottagna anbud: 2
Entreprenörens namn och adress
Namn: Österlen Entreprenad & Transport AB
Nationellt registreringsnummer: 556821-7649
Postadress: Hannelundsgatan 2
Postort: Tomelilla
Postnummer: 273 35
Land: Sverige 🇸🇪
E-post: lisa.almen@osterlenentreprenad.se 📧
Region: Södra Sverige 🏙️
Entreprenören är ett litet eller medelstort företag
Uppgifter om kontraktets/partiets värde (exklusive moms)
Uppskattat totalt värde på kontraktet/lotten: SEK 4 000 000 💰
Kontraktets/lottens totala värde: SEK 400 000 💰

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afwdbbrnye
Källa: OJS 2023/S 136-433134 (2023-07-13)