Upphandlingar: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

4 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Lunds kommun, Serviceförvaltningen

2023-06-13   Vikingaskolan (Lunds kommun, Serviceförvaltningen)
Vikingaskolan är en F-9-skola belägen på Linero i östra delen av Lund. En ny byggnad på ca 8000 BTA kommer att uppföras, samtidigt som lokalerna och utemiljön anpassas. Detta inkluderar rivning av de befintliga enplansbyggnaderna, markarbeten, uppförande tvåplansbyggnad, renovera befintlig tvåplansbyggnad samt skapa en bättre utemiljö. Skolan att få ett nytt tillagningskök samt renoverade skyddsrum. Visa upphandlingen »
2023-05-31   Ridanläggning Lund (Lunds kommun, Serviceförvaltningen)
Ny ridanläggning i Lunds kommun. Visa upphandlingen »
2020-02-12   Ramavtal Besiktningstjänster brandlarm, el och inbrottslarm (Lunds kommun, Serviceförvaltningen)
Ni inbjuds härmed att lämna anbud i denna upphandling avseende följande delområden: 1. Besiktning av brandtekniska installationer (automatiska brandlarm samt talat utrymningslarm, TUL), rökluckor samt elanläggningar, härefter benämnt brand- och elbesiktning, samt 2. Besiktning av säkerhetstekniska installationer (inbrott, passage, överfallslarm samt kallelse), Härefter benämnt säkerhetsbesiktning. Anbud kan lämnas för ett eller båda delområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Sweco Systems AB