Upphandlingar: Kopparstaden Aktiebolag

14 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Kopparstaden Aktiebolag

2016-12-22   Ramavtal – Golvprodukter m.m. för löpande underhåll (Kopparstaden Aktiebolag)
Golvprodukter för löpande underhåll för avhämtning och leverans. Avtalsperiod är 1.4.2017 – 31.3.2019 med option på 1 + 1 år. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Golvgrossisten i Dalarna AB
2016-06-14   Försäkringar för Fastighet och företag (del A) och Fordon (del B) (Kopparstaden Aktiebolag)
Fastighets-, företags-, och fordonsförsäkring enligt anbudsgivarens allmänna och särskilda villkor. Minimiomfattning enligt bilaga 1, kravspecifikation och kommersiella villkor och enligt nedan indelning: A. Fastighet och företag, B. Fordon. Avtal kommer att tecknas med en försäkringsgivare per del (A och B). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dalarnas Försäkringsbolag
2015-11-23   Ramavtal – Lokalvårdstjänster inom Kopparstadens fastighetsbestånd (Kopparstaden Aktiebolag)
Uppdraget avser Lokalvårdstjänster för följande delar: A. trapphus, bovärdskontor och tvättstugor – Norr, B. trapphus, bovärdskontor och tvättstugor – Öster, C. verksamhetslokaler (trapphus med tillhörande biytor) och tvättstugor, D. kontor och lokaler (Kopparstadens interna verksamhet), E. lägenheter (Flytt- och reparationsstädning). Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per del (A, B, C, D och E). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Förenade Service AB
2015-08-24   Ramavtal för snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd, Falun (Kopparstaden Aktiebolag)
Fortlöpande snöröjning, halkbekämpning och grusupptagning inom Kopparstadens fastighetsbestånd uppdelat på områdena City, Norr och Öster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Roads AB
2015-08-20   Ramavtal avseende konsulttjänster vid om-, till- och nybyggnadsprojekt (Kopparstaden Aktiebolag)
Ramavtal för konsulttjänster inom fackområdena kontroll och besiktning, projektering och projektstöd med tillhörande kompetensområden. Avtalstid: 1.1.2015–31.12.2017 med option på 1 + 1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Byggkoordinator i Ludvika ÅF infrastructure AB Electro Projekt PCI AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB Projektledarbyrån i Sverige Ramböll Sverige AB Sweco Management AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2015-06-24   Ramavtal avseende byggprodukter för löpande underhåll (Kopparstaden Aktiebolag)
Byggprodukter för löpande underhåll för avhämtning (Falun) och leverans. Visa upphandlingen »
2014-04-23   Ramavtal för service- och reparationsarbeten på hissar inom Kopparstadens fastighetsbestånd (Kopparstaden Aktiebolag)
Ramavtal för service- och reparationsarbeten på hissar inom Kopparstadens fastighetsbestånd under perioden 1.9.2014–31.8.2016 med option på 1 + 1 år. Visa upphandlingen »
2014-03-05   Stamrenovering, Sturegatan 39 och 41, Falun (Kopparstaden Aktiebolag)
Stamrenovering, injustering av värmesystem, ny el, nya fjärrvärmeundercentraler. Fastighetsboxar, skalskydd och nya säkerhetsdörrar. Ny frånluftfläkt, injustering och rengöring av frånluftsystemet. Renovering av hissar. Målning av trapphus. Entrépartier görs om. Ny tvättstuga i respektive hus. IMD på varmvatten. Lägenhetsförråd görs om. Nytt undertak i trapphus. Option 1 – Installation av värmepump. Option 2 – Hissar Sturegatan 39 B, 41 A och 41 B. Option 3 – Hisskorg Sturegatan 39 A. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggarna i Falun AB
2013-04-19   Nyproduktion, små lägenheter, Stenbocks väg, Falun 8:29 (Kopparstaden Aktiebolag)
Objektet omfattar 5 bostadsbyggnader med loftgångar samt en enplans servicebyggnad med bland annat tvättstuga och utrymmen för fastighetsdrift. Byggnaderna 419-001 – 419-003 innehåller 27 lägenheter vardera och är uppbyggda likadant, byggda i 3 respektive 4 plan med ett gemensamt trapphus i mitten. Byggnaderna 419-004 – 005 är byggda i 2 plan, innehåller 4 lägenheter vardera och är lika. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggarna i Falun AB
2013-01-18   Byggprodukter (för yrkesbruk) för löpande underhåll avseende GOLV m.m (Kopparstaden Aktiebolag)
Uppdraget gäller byggprodukter (för yrkesbruk) för löpande underhåll avseende GOLV m.m. för avhämtning eller leverans. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordsjö Butiker AB
2012-12-21   IT-DRIFT och IT-STÖD (Kopparstaden Aktiebolag)
Upphandlingen består av två delar. Del A - IT-DRIFT bestående av följande övergripande delmoment: 1) Övertagande (transition) från Kopparstaden, inklusive driftsättning, 2) Leverans av IT-drift samt 3) Avslut. Del B - IT-STÖD bestående av följande övergripande delmoment: 1) Hustekniker samt 2) Helpdesk. Avtal kommer att tecknas med en leverantör för respektive del (A och B). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB Invid Falun AB
2012-06-26   Ramavtal - Lokalvårdstjänster i Trapphus, verksamhetslokaler samt tvättstugor inom Kopparstadens fastighetsbestånd (Kopparstaden Aktiebolag)
Uppdraget avser lokalvårdstjänster för följande delar: A. Trapphus och tvättstugor - område NORR; B. Trapphus och tvättstugor - område ÖSTER; C. Verksamhetslokaler. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per del (A, B och C). Visa upphandlingen »
2012-06-11   Försäkringar för Fastighet, företag och ansvar (del A) och Fordon (del B) (Kopparstaden Aktiebolag)
Fastighets-, företags-, ansvars- och fordonsförsäkring enligt bilaga 1, Kravspecifikation och kommersiella villkor enligt följande indelning: A. Fastighets-, företags- och ansvar och, B. Fordon. Avtal kommer att tecknas med en försäkringsgivare per del (A och B). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dalarnas Försäkringsbolag
2012-04-13   Försäkringar för Fastighet, företag och ansvar (del A) och Fordon (del B) (Kopparstaden Aktiebolag)
Fastighets-, företags-, ansvars- och fordonsförsäkring enligt bilaga 1, Kravspecifikation och kommersiella villkor. Upphandlingen delas in i 2 delar: — del A - fastighets-, företags- och ansvar samt, — del B - fordon. Avtal kommer att tecknas med en försäkringsgivare per del (A och B) ovan. Visa upphandlingen »