2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2016-08-31   Reservdelar till fordon (Göteborgs Spårvägar AB)
Upphandlingen avser Göteborgs spårvägars behov av leverantör av reservdelar till fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: TH Pettersson AB
2016-05-17   Friction testing equipment (Swedavia AB)
Swedavia are procuring Friction testing vehicles and trailers with integrated measurement, presentation and communications system to measure friction values according to ICAO/FAA/TS regulations. The Friction testing vehicles and trailers shall be used for measuring and reporting friction values on runways at the 10 Swedavia airports in Sweden and be approved to operate on public roads. Swedavia also needs training, service and support during the contract. Visa upphandlingen »
2016-01-19   Laddstolpar (Stockholms Stads Parkerings AB)
Upphandling av leverantör av laddstolpar till Stockholm Parkerings löpande installationer. Upphandling sker i 2 steg där leverantörer först ansöker om att få deltaga i upphandlingen och sedan utförs upphandlingen. Visa upphandlingen »
2015-02-27   Lastväxlartank med 3 släcksystem (Sundsvalls kommun)
Medelpads Räddningstjänstförbund planerar att köpa en lastväxlartank med 3 olika släcksystem: vatten, CAFS och skärsläckare. Visa upphandlingen »
2013-06-12   Tunga fordon – Hjullastare, Redskapsbärare, Teleskoplastare (Swedavia upphandling)
Upphandlingen avser leveranser av tre (3) typer tunga fordon i olika viktklasser med tillhörande tillbehör och tjänster till Swedavias samtliga flygplatser under två (2) år från avtalstecknande. Med tillbehör avses sådana produkter och utrustning, inklusive installation och montage av dessa, som monteras på eller används tillsammans med specificerade fordon och inom fordonets användningsområde. Sådana användningsområden kan vara snöröjning, lastning, etc. Med tillhörande tjänster avses service och … Visa upphandlingen »
2011-11-07   Fordonsreservdelar och bilvårdprodukter (Malmö stad)
Fordonsreservdelar och bilvårdprodukter. Visa upphandlingen »