2023-09-15   Insamling, återvinning eller destruktion av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare genom subvention (Havs- och vattenmyndigheten)
Denna upphandling avser subvention för återvinning, skrotning och kartläggning av fritidsbåtar samt tvåtaktsmotorer med förgasare inom samma återvinningssystem. Syftet med upphandlingen är att erhålla anbud med innovativa lösningar till organisationssystem, strukturer och processer för att samla in, återvinna och kartlägga övergivna och uttjänta fritidsbåtar samt tvåtaktsmotorer med förgasare. De innovativa lösningsförslagen förväntas bidra till en ökad återvinning av uttjänta fritidsbåtar samt informera … Visa upphandlingen »
2023-08-11   Uppställning av fordon, containers och båtar samt skrotning av fordon (Sollentuna kommun)
Uppdraget med upphandlingen är att teckna avtal med en leverantör för uppställning av fordon, containers och båtar, skrotning av fordon samt övrig förvaring och uppställning ​för Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-07   Ramavtal Anskaffning målmateriel fordon (FMV)
Anskaffning målmateriel fordon. Upphandlingen avser skrotade fordon som kommer att användas som måltavla vid olika typer av skjutprov vid FMVs provplats Vidsel Test Range, belägen ca 50 kilometer nordväst om Älvsbyn i Norrbotten. Åtagandet innebär att leverantören tillhandahåller fordon inklusive transport av dessa till Vidsel Test Range. Upphandlingen är uppdelad i 6 olika anbudsområden: Lätt lastbil Lätt släpfordon Personbil Tung buss Tung lastbil Tungt släpfordon Anbudsgivare kan lämna anbud på ett … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norrbottens Bildemontering Aktiebolag
2022-05-11   Flyttning, bärgning, uppställning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon (Järfälla kommun)
Kommunen har behov av flyttning, bärgning, skrotning och uppställning av fordon. I uppdraget ingår flyttning, bärgning, uppställning, förvaring, utlämning, skrotning och bortforsling av fordon åt Järfälla kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bromma & Botkyrka Bilskrot Aktiebolag
2022-02-11   Fordonsflytt och skrotning (Huddinge kommun)
Beställaren avser upphandla Ramavtal för fordonsflytt och skrotning inom Huddinge kommun. De tjänster som avses är bortforsling av övergivna och utbrända fordon, kortflytt samt transport av felparkerade fordon till angiven plats i Huddinge (anbudsområde A), samt skrotning av fordon (anbudsområde B). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assistansbolaget Rescue Europe AB Sollentuna Bildemontering Aktiebolag
2022-02-03   MKB Fastighetsnära tjänster 2022 (MKB Fastighets Aktiebolag)
Denna upphandling syftar till att tillgodose MKB Fastighets ABs (MKB) behov av fastighetsnära tjänster. Tjänsten omfattar: - Grovstädning - Städning av miljörum (om det ej ingår i befintligt städavtal) - Rensning av vindar och källare - Pappersplockning (ej alla områden) - Hantering av cyklar & mopeder (hela processen så som lappning, förvaring och skrotning) - Beställa container från VA-syd - Behjälplig vid mottagning och sortering av avfall vid utställda containrar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atlantis Städ och Sanering i Malmö Aktiebolag bortföretaget Delco AB Forenede Service AB Fridhems Städ & Stöd i Malmö AB Lassila & Tikanoja FM AB S.T.S.B.B i Skåne AB Servicepilen Skåne AB Vikhems Allservice AB
2022-02-02   Flyttning, bärgning, skrotning och uppställning av fordon 2022 (Järfälla kommun)
Kommunen är i behov av flyttning, bärgning, skrotning och uppställning av fordon. Visa upphandlingen »
2022-01-24   Bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak Region Mitt (Trafikverket)
UPPHANDLINGEN AVSER ENDAST REGION MITT. Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assistansbolaget Rescue Europe AB
2021-11-16   Bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak (Trafikverket)
Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assistansbolaget Rescue Europe AB Kunossons Bil & Maskin AB
2020-08-27   Avyttring av fordon 2020 (UpphandlingsCenter FBR)
Upphandlingen avser avyttring av fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VKDB Sverige AB
2020-06-05   Bärgningstjänster och destruktion Region Väst (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens och Tullverkets behov av Bärgningstjänster, destruktion, uppställningsplatser och viss tillhörande administration för Region Väst (Västra Götalands Län och Hallands län). Visa upphandlingen »
2020-04-23   Bärgning Region Bergslagen (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov av Bärgningstjänster, destruktion och viss tillhörande administration för Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län). Visa upphandlingen »
2020-04-01   Bärgningstjänster Region Nord (Polismyndigheten)
Med bärgningstjänster avses bärgning, transport, och skrotning/destruktion Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assistancekåren Sweden AB
2020-02-14   Parkeringstjänster (Hallstahammars kommun)
Syftet med denna upphandling är att ramavtal ska tecknas mellan Beställaren och max tre (3) företag för genomförande av parkeringsövervakning på både allmän platsmark och kvartersmark samt skrotbilshantering och flytt av fordon. Visa upphandlingen »
2019-11-12   Uppställning av fordon, containers och båtar samt skrotning av fordon (Sollentuna kommun)
Uppdraget omfattar uppställning av fordon, containers och båtar samt skrotning av fordon för Sollentuna kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ansta Bildemont AB
2019-09-25   Flyttning och uppställning av fordon samt skrotning (Växjö kommun)
Köp av tjänst gällande flytt av fordon och uppställningsplats för flyttade fordon samt skrotning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Växjö Bildemontering Aktiebolag
2018-09-10   Upphandling av förvaring, utlämning, transport och skrotning av fordon i Stockholms stad (Stockholms Stad, Trafikkontoret)
Entreprenören ska på uppdrag av Tk ombesörja förvaring, utlämning, skrotning/ återvinning och flyttning av fordonsvrak direkt till plats med mottagningssystem för uttjänta bilar/ auktoriserad bilskrot. Detta gäller alla typer av fordon som flyttas efter beslut av Tk enligt gällande lagstiftning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bromma & Botkyrka Bilskrot Aktiebolag
2016-10-10   Bärgning av bilar och bilskrot åt Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Upphandlingen omfattar tjänster inom Fordonsflytt/bilbärgning och bilskrotning inom Södertälje kommun. De tjänster som avses är bortforsling av utbrända och övergivna fordon samt skrotning, kortflytt samt transport av felparkerade fordon till angiven plats i Södertälje. Tjänsten bilbärgning skall även omfatta starthjälp, enklare åtgärder på plats. Visa upphandlingen »
2016-09-01   Bärgning och fordonflytt för Parkeringsövervakning i Malmö AB (Upphandling Direkt)
Upphandlingen omfattar: — Hyra av uppställningsplats i Malmö, — Flyttning av fordon på såväl gatumark som tomtmark, — Utlämning av fordon (dock ej cyklar) dagligdags under kontorstid måndag-fredag mellan kl. 8:00–16:00 (utlämning sker snarast efter betalning), — Delta och var behjälplig vid beställarens auktioner av cyklar (7–9 auktioner/år). Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Anbud lämnas på hela uppdraget. Visa upphandlingen »
2016-03-15   Avyttring av fordon – 2016 (Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling)
Upphandlingen avser i första hand avyttring av personbilar, lätta lastbilar, tunga fordon samt entreprenadmaskiner. I de fall behov uppstår ska det även finnas möjlighet för beställarna att avyttra lösöre såsom möbler, handmaskiner m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Netbil i Skandinavien AB
2013-12-04   TRV 2013 / 69065 – Bärgning, uppställning och skrotning av fordon (Trafikverket)
Trafikverket arbetar med åtgärder för att skapa god trafiksäkerhet och god framkomlighet för trafikanterna utmed de statliga vägarna. En av åtgärderna för att skapa detta är att flytta fordon och fordonsvrak som lämnats inom vägområdet och som utgör hinder eller risk för trafiksäkerheten och framkomligheten eller hindrar skötseln av vägar och dess omgivning. Trafikverket upphandlar därför en tjänst för bärgning och uppställning av fordon och fordonsvrak som måste bärgas bort från vägarna. Uppdraget avser … Visa upphandlingen »
2011-09-15   Bärgning av bilar och bilskrot (Telge Inköp AB)
Telge Inköp AB. Telge Inköp AB är ett kommunägt upphandlingsbolag som ansvarar för alla upphandlingar inom Södertälje kommun och de kommunägda bolagen i Telge AB. Telge Inköp administrerar även Nykvarns och Salems kommuns upphandlingar. Svensk lagstiftning och behörig myndighets föreskrift. Svensk lagstiftning och behörig myndighets föreskrift och anvisning gäller vid upphandling. Upphandlingen sker enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndighet. Södertälje kommun, org.nr: … Visa upphandlingen »