Upphandlingar: Ånge kommun

En aktiv upphandling

Nyligen genomförda upphandlingar av Ånge kommun

2023-08-25   Deadline 2023-09-27   Vinterväghållning 2023 (Ånge kommun)
Anbudsförfrågan omfattar snöröjning och sandning inom kommunens verksamhetsområden. Is rivning och bortforsling av snö kan förekomma efter särskild beställning. Visa upphandlingen »
2023-03-28   Avfallskärl (Ånge kommun)
Uppdraget omfattar: Leverans av avfallskärl i storlekarna 140, 190, 240, 370 och 660 liter, samt kompletterande köp av kärl för utbyte/utökning under avtalsperioden. Återtag av utrangerade avfallskärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: San Sac AB
2023-03-08   Kommunikationsbyråtjänster (Ånge kommun)
Kommunikations- och reklambyråtjänster inklusive strategisk kommunikation och materialproduktion. Det kan omfatta allt från idéarbete, filmproduktion, foto/bildbehandling och arbete av strategisk art till framställning av foldrar och andra trycksaker, grafisk design (både digitalt och på papper) samt viss produktion i digitala kanaler. Uppdraget kräver organisation för projektledning, planering, genomförande och uppföljning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Etcetera Offset Aktiebolag Idermark och Lagerwall Reklam AB Jizmo Design AB Konceptstudion i Östersund Pushing Buttons Kommunikation AB
2023-03-01   Behandling av hushållens grovavfall (Ånge kommun)
Upphandlingen omfattar Ånge kommuns behov av förbränning och /eller annan behandling av grovavfall från hushållen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundsvall Energi AB
2023-03-01   Behandling av hushållens restavfall (Ånge kommun)
Upphandlingen omfattar Ånge kommuns behov av förbränning och /eller annan behandling av insamlat restavfall från hushållen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundsvall Energi AB
2023-02-15   Byggvaror (Ånge kommun)
Syftet med upphandlingen är att säkerställa berörda verksamheters behov av byggvaror under avtalsperioden i kommunens västra samt östra delar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggvaruhuset i Ljungaverk ab Nya Järn & Byggvaruhuset I Ånge AB
2022-07-05   Skogsmaskinförarutbildning (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar Skogsmaskinförarutbildning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alfta Skogstekniska Utbildning AB
2022-05-03   Revisionstjänster (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar sakkunniga biträden till kommunens förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden till lekmannarevisorer samt lagstadgad revisorer till de kommunala bolagen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2022-04-21   Korttidsvistelse (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar korttidsvistelse i form av korttidshem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SOLHEMGÅRDENS EK FÖR
2022-04-08   Särskilda tjänster (Ånge kommun)
Ånge Kommun upphandlar särskilda tjänster till Ånge kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-03-31   Näringslivsutvecklings konsult (Ånge kommun)
Ånge kommun arbetar aktivt med åtgärder i syfte att attrahera företagsetableringar till kommunen. Som en del av resurserna i detta arbete önskar vi engagera en konsult. Konsultuppdraget uppskattas omfatta ca 700 timmar/år, detta är en uppskattning och gäller utan förpliktelse. Resurs inom området Näringslivsutveckling (tjänst) motsvarande 40% heltidsarbete (ca. 16tim/vecka). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bo Berglund Utveckling AB
2022-03-22   Renhållningstjänster (Ånge kommun)
Upphandlingen avser entreprenör för renhållningstjänster och omfattar insamling av hushållsavfall, matavfall drift av återvinningscentral och transport av avfall till behandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Allmiljö i Umeå AB Lundstams Återvinning AB
2021-10-12   Bilservice Ånge kommun (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar tjänster av bilservice. Tjänster som service, reparation samt installation och kalibrering av alkolås. Upphandlingen består av två delar, kommunens östra respektive västra del. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fränsta Bil AB Mitt-Lack i Ånge AB
2021-02-22   Fränsta ARV-maskinutrustning (Ånge kommun)
Ånge Kommun har planerat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Fränsta och detta är planerat att uppföras under 2021 - 2022. Maskinutrustning handlas upp enligt teknisk beskrivning i förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2021-02-08   Nybyggnation av Fränsta avloppsreningsverk (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar en delad utförandeentreprenad avseende nyproduktion av ett avloppsreningsverk i Fränsta. Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät. Visa upphandlingen »
2020-11-30   Hjullastare (Ånge kommun)
Inköp av hjullastare till Ånge kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-10-05   Fränsta ARV (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar en delad utförandeentreprenad avseende nyproduktion av ett avloppsreningsverk i Fränsta. Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västernorrlands Industrimontage AB
2020-08-13   Vinterväghållning (Ånge kommun)
Anbudsförfrågan omfattar snöröjning och sandning inom kommunens verksamhetsområden. Isrivning och bortforsling av snö kan förekomma efter särskild beställning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Maskinring Norrland ek för Nässéns Svets & Maskin AB Sundfrakt AB Svevia AB (publ)
2020-03-27   Print som tjänst (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar Print som tjänst för kommunens verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Office Sverige AB
2020-02-06   Kommunikationsbyråtjänster (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar Kommunikationbyråtjänster. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av kommunikations- och reklambyråtjänster inklusive strategisk kommunikation och materialproduktion. Det kan omfatta allt från idéarbete, medieval och arbete av strategisk art till framställning av foldrar och andra trycksaker, grafisk produktion (både digitalt och på papper). Uppdragen kräver organisation för projektledning, planering, genomförande och uppföljning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Konceptstudion i Östersund AB Maria Mohlin Designs AB P. Matsson Reklam & Information AB Pondus Kommunikation AB Publik Kommunikation i Stockholm AB We Are Hello Studio AB
2019-11-29   Konsultupphandling generalkonsult (Ånge kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom projektering VA-anläggning samt ledningsnät. I denna förfrågan så ligger även projektering Fränsta ARV som en option. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SWECO Environment AB
2019-03-11   Upphandling av slamtömning (Ånge kommun)
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Hämtning av fettavfall Transport till kommunens behandlingsanläggningar i Torpshammar respektive i Ånge Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Reaxcer Miljö AB
2018-03-28   Elkraft 2018 (Ånge kommun)
Ånge kommun och dess bolag upphandlar leverans av elektrisk kraft till kommunens och bolagens verksamheter. Syftet med upphandlingen är att finna en flexibel och professionell partner som kan leverera, och utifrån officiella marknadsnoteringar prissätta el och miljövärden, för bolagets konsumtion, i Sverige, enligt fördefinierade prismodeller. Upphandlingen avser det arvode leverantören önskar för att enligt fördefinierade prismodeller leverera el till Ånge Kommun med dotterbolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: E.ON Energilösningar Aktiebolag
2017-05-10   Renhållningstjänster Ånge kommun (Ånge kommun)
Upphandlingen avser entreprenör för renhållningstjänster och omfattar insamling av hushållsavfall, drift av återvinningscentral och transport av avfall till behandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lundstam Åkeri & Återvinning AB
2017-05-10   Behandling av hushållens grovavfall (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar entreprenör för behandling av grovavfall från hushåll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Markförädling AB
2017-05-10   Behandling av hushållens kärlavfall (Ånge kommun)
Upphandlingen avser Ånge kommuns behov av transport och förbränning och/eller annan behandling av kärlavfall från hushållen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundsvall Energi Aktiebolag
2017-04-19   Revisionstjänster (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar sakkunniga biträden till kommunens förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden till lekmannarevisorer samt lagstadgad revisorer till de kommunala bolagen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2017-03-30   Avfallskärl (Ånge kommun)
Upphandlingen omfattar kärl för mat- och hushållsavfall till Kramfors, Sollefteå-, Örnsköldsviks- Härnösands- Sundsvalls- och Ånge kommuner. Ånge kommun svarar för samordning av upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Plastic Omnium Aktiebolag PWS Nordic AB
2016-12-19   Mejerivaror (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar mejerivaror för leveranser till barnomsorg, skolor, gruppboenden, äldreboenden och ev. andra enheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Cater AB
2016-04-04   Anbudsinbjudan HR-System 2016 (Ånge kommun)
Ånge kommun och dess bolag upphandlar ett nytt HR-system. Upphandlingen avser ett leverans-, support-, drift- och underhållsavtal innehållande nyttjanderätt, tjänster för installation, parametersättning, konvertering utbildning, driftsättning, drift och förvaltning av system för personal och löneadministration. Upphandlingen genomförs som förhandlad upphandling med föregående annonsering. Denna förfrågan avser ansökan om att lämna anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CGI Sverige AB
2014-06-17   Engångsformar (Ånge kommun)
Upphandlingen omfattar Ånge kommuns och Örnsköldsviks kommuns behov av engångsformar med tillbehör för distribution av färdiglagade matportioner inom äldreomsorg, hemtjänst och skolor. Visa upphandlingen »
2014-05-20   Kemtekniska produkter, papper och plast (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar kemtekniska produkter. Upphandlingen omfattar tvätt-, disk- och rengöringsmedel, hygienartiklar, samt städutrustning/redskap plast och papper. Visa upphandlingen »
2013-12-12   Försäkringar (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar egendom- samt ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkringar motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Falck TravelCare Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag
2013-03-15   Elkraft 2013 (Ånge kommun)
Ånge kommun, Ånge Industri-och fastighets AB och Ånge Energi AB upphandlar leverans av elkraft till sina fastigheter och anläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fyrfasen Energi Aktiebolag
2013-03-13   Köksutrustning 2013 (Ånge kommun)
Sundsvalls kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun och Ånge kommun upphandlar gemensamt köksutrustning. Ånge kommun ansvarar för samordning och administration av upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Menigo Foodservice AB
2012-10-10   Transport och behandling av hushållsavfall (Ånge kommun)
Upphandlingen avser Ånge kommuns behov av transport och behandling av insamlat avfall (kärlsopor) grovavfall, träavfall och deponi från hushållen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundfrakt AB
2012-05-21   Transport och förbränning av hushållsavfall (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar mottagning, transport, och förbränning av hushållsavfall. Visa upphandlingen »
2012-04-02   Revisionstjänster (Ånge kommun)
Ånge kommun upphandlar revisionstjänster för den kommunala förvaltningen och för de kommunala bolagen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2012-01-16   Hämtning av avfall (Ånge kommun)
Upphandlingen avser att samla in och ta emot hushållsavfall samt att driva kommunens återvinningscentral. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lundstam Åkeri & Återvinning AB Sundfrakt AB
2011-08-18   Hämtning av slam (Ånge kommun)
Upphandlingen avser hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundfrakt AB