2023-04-26   Bränslecellsystem (Lunds universitet)
Lunds universitet avser att bygga ett laboratorium för forskning om bränsleceller i fordonsapplikationer. Därför avser vi att köpa ett 100 kW bränslecellssystem för fordonsbruk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Powercell Sweden AB (publ)
2021-04-13   Retrofit CHP Project — Generator Auxiliary Systems (Stockholm Exergi AB)
The overall project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Original capacities and performance data, such as district heating and electrical production shall be achieved. The generator auxiliary systems generator water cooling, sealing oil and hydrogen was installed in 1976 and shall be updated to fulfil today’s requirements for availability, reliability, safety and automation. The … Visa upphandlingen »
2020-08-03   Ramavtal elverk 45 och 90 kVA (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Ramavtal för två storlekar av elverk 45 samt 90 kVA. MSB avser teckna avtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2020-07-06   Upphandling av vätgasdrivna tågvärmevagnar (Inlandsbanan (IBAB) Aktiebolag)
Upphandlingen avser utveckling och tillhandahållande av vätgasdrivna tågvärmevagnar. Inlandsbanan bedriver tågtrafik med HVO-drivna lok med liggvagnar som för tillfället värms och förses med el med hjälp av HVO-drivna tågvärmevagnar då loken inte har kapacitet att värma liggvagnarna. Inlandsbanans avsikt är att ersätta de befintliga HVO-drivna generatorerna med vätgasdrivna bränsleceller. Visa upphandlingen »
2020-03-17   Ramavtal- Bygg och anläggning till större arrangemang (Malmö kommun)
Malmö stad, fastighets- och gatukontoret inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende: Ramavtalsupphandling av tillfälliga anläggningar till fastighets- och gatukontorets större arrangemang. Upphandlingen avser olika delområden: Delområde 1. Tillfälliga elanläggningar Delområde 2. Tillfälliga toaletter Delområde 3. Tillfälliga va-anläggningar Delområde 4. Tillfälliga tält Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Event Sweden i Örebro AB Hallton AB Lärkan AB Liveside event AB MSP Event AB Nordic Toilet AB O.B wiik AB One4Event AB P Ekman Event & Media AB Soundlight stage group i Trelleborg AB
2018-12-21   Provision of a Generator and Power Conversion System (Minesto AB)
Minesto is continuing the development of the Deep Green Technology, by developing a micro grid tidal and ocean current power plant. For the next step we need a generator and power conversion system Visa upphandlingen »
2018-06-01   Elcentral för fordon 2018 (Västtrafik AB)
Västtrafik och Jönköpings Länstrafik inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Elcentral för fordon. I fordonen finns teknisk utrustning som är Beställarens utrustning, utrustningen installeras normalt efter leverans av fordonen inför trafikstart, exempel på sådan utrustning är biljettsystem, radioutrustning och Beställarens fordonsdator. Alla kraftförsörjs från fordonets batteri via en Elcentral. Elcentralen tillser en säker kraftförsörjningsfunktion o skyddar utrustningen vid onormala förhållanden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: i3TEX AB
2012-05-25   Purchase of Original Equipment manufactured (OEM) Fuel Cell Electrical Vehicles (FCEV) as passenger cars including... (Region Skåne, Koncerninköp)
The subject of the contract is the supply and delivery of hydrogen powered Fuel Cell Electrical Vehicles (FCEV) as Passenger Cars produced by an Original Equipment Manufacturer (OEM). The quantity of FCEVs to be procured will depend of the unit price offered and the final budget available. The Procurement also includes maintenance. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hyundai Bilar AB