Vinterväghållning, Snöröjning Eda

Eda kommun

Vinterväghållning ,Snöröjning av flera områden i Eda kommun.
Omfattning inklusive eventuell option
Upphandlingen avser vinterväghållning, snöröjning i områdena Adolfsfors/Köla/Flogned, Charlottenberg Västra, Charlottenberg Östra, Eda glasbruk, Hammar, Koppom, Lunden, Skillingsfors och Åmotsfors.
Områden Vinterväghållning/snöröjning:-Adolfsfors/Köla/Flogned. (område 1)-Charlottenberg Västra. (område 2)-Charlottenberg Östra. (område 3)-Eda Glasbruk. (område 4)-Hammar. (område 5)-Koppom. (område 6)-Lunden (område 7)-Skillingsfors. (område 8)-Åmotsfors. (område 9)
Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-07-21. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-05-22.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-22 Meddelande om upphandling
2023-06-22 Ytterligare upplysningar
Meddelande om upphandling (2023-05-22)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Eda kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1769
Postadress: Box 66
Postort: Charlottenberg
Postnummer: 67322
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Hans Fyhr
E-post: hans.fyhr@arvika.se 📧
Region: Värmlands län 🏙️
URL: http://www.eda.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affodpwxkv&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affodpwxkv&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Vinterväghållning, Snöröjning Eda Dnr 2023-232
Produkter/tjänster: Snöröjning 📦
Kort beskrivning:
“Vinterväghållning ,Snöröjning av flera områden i Eda kommun. Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser vinterväghållning, snöröjning i...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Isröjning 📦
Plats för genomförandet: Värmlands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Charlottenberg
Beskrivning av upphandlingen:
“Vinterväghållning ,Snöröjning av flera områden i Eda kommun. Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser vinterväghållning, snöröjning i...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Varaktighet
Startdatum: 2023-10-01 📅
Slutdatum: 2024-09-30 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 4 förlängning/ar á 24 månader

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-07-21 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-08-24 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-07-24 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/affodpwxkv
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Karlstad
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 101-310534 (2023-05-22)
Ytterligare upplysningar (2023-06-22)

Kompletterande information
Ursprunglig referens till meddelandet
Nummer på meddelandet i EUT S: 2023/S 101-310534

Ändringar
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.2)
Plats för den text som ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Gammalt värde
Datum: 2023-07-21 📅
Tid: 23:59
Nytt värde
Datum: 2023-08-30 📅
Tid: 23:59
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.6)
Plats för den text som ska ändras:
“Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till”
Gammalt värde
Datum: 2023-08-24 📅
Nytt värde
Datum: 2023-12-31 📅
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.7)
Plats för den text som ska ändras: Anbudsöppning
Gammalt värde
Datum: 2023-07-24 📅
Tid: 00:00
Nytt värde
Datum: 2023-08-31 📅
Tid: 00:00
Annan kompletterande information
Mercell annons: https://opic.com/id/afzmbhrjga
Källa: OJS 2023/S 121-385097 (2023-06-22)