Upphandlingar: Mynt och medaljer

17 arkiverade upphandlingar

Mynt och medaljer har anskaffats av organisationer som t.ex Arbetsgivarverket, Sveriges riksbank och Stockholms Stad, Serviceförvaltningen.
Historiskt sett har leverantörerna inom detta område varit AB Sporrong, KNM Europa BV, Koninklijke Nederlandse Munt, Loomis Sverige AB och Svenska Medalj AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av mynt och medaljer i Sverige

2023-11-09   Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare". Visa upphandlingen »
2023-07-17   Procurement of circulation coins (Sveriges riksbank)
The products and services now being procured by the Riksbank include: • manufacture of Swedish circulation coins, • transport of the circulation coins , • design of circulation coins and design of commemorative coins, • option regarding destruction of worn and invalid circulation coins and of commemorative coins. Visa upphandlingen »
2021-02-17   Guldmedajer (NoR) (Arbetsgivarverket)
Arbetsgivarverket upphandlar ramavtal gällande tillverkning och leverans av medaljer (NoR) som ska börja gälla tidigast från den 12 oktober 2021. Visa upphandlingen »
2020-03-19   Upphandling av lagring och hantering av Riksbankens mynt (Sveriges riksbank)
I syfte att försörja landet med mynt avser Riksbanken upphandla tjänster för lagerhållning av mynt på ca 2 500 halv europapall i lokaler som erbjuder hög säkerhet och som inte ligger norr om Uppsala samt utlämning och mottagning av svenska mynt. Därtill ska bl.a lagerhantering, inventering och bokföring ske. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Loomis Sverige AB
2019-08-02   Framställning och leverans av guldmedaljer till till Stockholms stads hedersbelöning (Stockholms Stad, Serviceförvaltningen)
Upphandling ramavtal för framställning och leverans av guldmedaljer till Stockholms stads hedersbelöning. Varje år belönas medarbetare i Stockholms stad som varit anställda 30 år. Upphandlingens syfte och vad uppdraget avser Syftet med upphandlingen är att träffa ramavtal med en leverantör som kan framställa och leverera medaljer i guld till Stockholms stads hedersbelöning. Medaljerna ska framställas utifrån stampar som tillhandahålls av staden och kunna avropas i utförande med 14 karats guld alternativt … Visa upphandlingen »
2018-11-26   Procurement of Circulation Coins and Commemorative Coins (Sveriges riksbank)
The products and services now being procured by the Riksbank include the following: — manufacture of Swedish circulation coins, — transport, — manufacture of any new Swedish circulation coins, — design, manufacture, marketing, sales and distribution management of commemorative coins, — option regarding destruction of worn and invalid circulation coins and of commemorative coins. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KNM Europa BV
2017-08-11   Guldmedaljer för utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (Arbetsgivarverket)
Arbetsgivarverket upphandlar ramavtal avseende guldmedaljer för utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Ramavtalet berättigar statliga myndigheter att avropa medaljer för utdelning till medarbetare som uppnått 30 år i statlig tjänst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svenska Medalj AB
2017-07-21   Medaljer (Polismyndigheten)
Upphandling av Medaljer. Visa upphandlingen »
2017-06-27   Medaljer (Polismyndigheten)
Upphandling av medaljer. Visa upphandlingen »
2016-03-22   Heraldiska Produkter (FMV)
Anbudsförfrågan avser förtjänstmedaljer och heraldiska produkter. Visa upphandlingen »
2015-08-06   Framställning och leverans av guldmedaljer till stadens hedersbelöning (Stockholms Stad, Serviceförvaltningen)
Stockholms stad, genom dess servicenämnd, nedan kallad staden, genomför en upphandling av medaljer i guld. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Utdelningen av hedersbelöningen sker i anslutning till Eriksdagen den 18 maj. De som erhåller hedersbelöning erbjuds att välja mellan ett antal gåvoalternativ och medalj är ett av alternativen. Medaljen delas också årligen ut till utvalda förtjänta stockholmare. Något exakt antal … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Sporrong
2014-04-30   Upphandling av medaljer NoR (Arbetsgivarverket)
Upphandling av guldmedaljer för utdelning av utmärkelsen nit och redlighet i rikets tjänst (NoR). Arbetsgivarverket avser teckna ramavtal med en leverantör. Avropande myndigheter är statliga myndigheter. Visa upphandlingen »
2014-03-10   Procurement of Circulation Coins – back-up agreement (Sveriges riksbank)
The objective of the procurement is to award a general agreement regarding back-up for the manufacture and delivery of the new coin series. The Riksbank will only have one supplier producing and delivering coins, and the Riksbank will only place orders according to the back-up agreement if the current agreement with KNM is terminated before its contract period expires. Visa upphandlingen »
2012-12-21   Upphandling av mynt för Sveriges riksbank (Sveriges riksbank)
The assignment the Riksbank is now procuring includes the following: - manufacture of Swedish circulation coins in accordance with the description in appendix 2 including manufacturing the tools needed to mint these coins (the Riksbank supplies the master tools for existing coins as well as for the 2016 coins) - transport of the circulation coins to one or two locations in Sweden (the number of locations and their location may have to change during the term of the contract) - minting of any new … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Koninklijke Nederlandse Munt
2011-12-20   Upphandling av medaljer till Stockholms stads hedersbelöning (Stockholms Stad, Serviceförvaltningen)
Upphandlingen avser framställning och leverans av medaljer i guld (18 K alternativt 14 K) utfrån stampar som tillhandahålls av staden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Sporrong
2011-07-06   Upphandling av medaljer för NOR (Arbetsgivarverket)
Upphandling av guldmedaljer för utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", se vidare www.arbetsgivarverket.se/upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Sporrong
2011-02-01   Medaljer Nit och redlighet (Arbetsgivarverket)
Medaljer för utmärkelsen NOR (”För nit och redlighet i rikets tjänst”). Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som kan leverera medaljer till samtliga statliga myndigheter i Sverige. Visa upphandlingen »