Upphandlingar: Försvarets materialverk

10 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Försvarets materialverk

2018-11-14   Systempartner utbildningsmateriel (Försvarets materialverk)
Försvarets materielverk uppmanar härmed till att lämna anbud i FMV:s upphandling av Ramavtal avseende konsulttjänster för systemarbete och stöd till FMV samt FM projekt inom utbildningsmateriel. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag
2018-09-04   Köp av hösilage till Livgardets hästar (Försvarets materialverk)
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med många och vitt skilda uppgifter. Livgardet bedriver bland annat hästverksamhet på Kavallerikasernen, Lidingövägen 28 i Stockholm. Vid Kavallerikasernen finns för närvarande omkring 70 hästar. Hästarna används vid beriden statsceremoniell verksamhet (beriden högvakt) samt beriden eskort vid korteger. Hästarna används även för utbildning av soldater och officerare. Till hästarna behövs regelbunden leverans av hösilage. Upphandlingen omfattar årlig … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MG Micke Gustafsson Handel AB
2018-09-03   Tvätt av soldatmateriel varukorg Nord (Försvarets materialverk)
Denna upphandling omfattar tvätt- reparationstjänster till Försvarsmaktens soldatmateriel samt betydande delar av Försvarsmaktens flatgods som finns inom varukorg Nord- vattentvätt. Med soldatmateriel avses artiklar som exempelvis uniformer, skjortor, lakan, rockar, handdukar, kroppsskydd, hjälmar och stridsvästar. Försvarsmaktens flatgods utgörs av så kallad ej M-nummersatt (utan förrådsbeteckning och som ej är mörkt att det är FM:s gods) materiel exempelvis visst flatgods såsom handdukar, lakan, dukar, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2018-08-31   Skoreparation (Försvarets materialverk)
I Försvarsmaktens verksamhet utbildas soldater vars behov av hela skor/kängor måste tillgodoses. Denna upphandling omfattar tvätt- reparationstjänster rörande Försvarsmaktens skor och kängor. Försvarsmaktens gods utgörs av så kallad M-nummersatt materiel (förrådsbeteckning och som är märkt att det är FM:s gods). FM leveransadresser är indelade i SeC (Servicecenter) och SeP (Servicepunkter) eller motsvarande. Dessa utgör FM verksamhetsnära förrådsverksamhet med godsmottagning, tvättbyten etc. På … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KTI Sverige AB
2018-05-16   Vattenskärmaskin till FMV markverkstad i Skaraborg (Försvarets materialverk)
Inköp av vattenskärmaskin till markverkstad i Skaraborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Din Maskin i Värnamo Aktiebolag
2018-05-16   Läkemedel Actiq 800 mikrogram till Försvarsmakten (Försvarets materialverk)
Försvarsmakten bedriver både nationell och internationell sjukvårdsverksamhet. Nationellt bedrivs sjukvårdsverksamheten i huvudsak genom Försvarshälsan, som närmast kan betecknas som en företagshälsovård. Actiq 800 mikrogram köpt centralt till hela försvarsmakten och levereras till Göteborg. Försvarsmakten strävar efter att beställa hela FM:s behov av Actiq en gång per år. Syftet och målsättningen med denna upphandling är att täcka Försvarsmaktens behovet av Actiq 800 mikrogram samt erhålla … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Teva Sweden Aktiebolag
2018-04-25   Konsultstöd Projektledning BroBv 18-20 (Försvarets materialverk)
Se även bilaga "18FMV3055 Bakgrund och VÅS Konsultstöd PL BroBv18-20". Omfattning: — 1300 timmar i perioden 1.7.2018-31.12.2018, — Option 1: 1600 timmar i perioden 1.1.2019-31.12.2019, — Option 2: 1600 timmar i perioden 1.1.2020-31.12.2020. Samma timpris offereras för hela perioden inklusive optioner. Kostnadskontrakt mot prisram. Inhyrd personal. Inplacering av konsult i säkerhetsskyddsklass 3. Se vidare bilaga "18FMV3055 Prel Säkplan Konsultstöd PL BroBv18-20". Tekniska handläggare: Lisa You AL MK G … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Milso AB
2018-04-24   Ramar, Kilramar och Passepartout (Försvarets materialverk)
FMV och FM är i behov av att köpa in ramar, kilramar och Passepartout. Det är FMV/FSV Grafisk produktion som avropar/beställer ramar, kilramar, och Passepartout till hela Försvarsmakten och FMV. Grafisk produktion är lokaliserad i Stockholm men förser och köper in hela Sveriges behov gällande nämnda produkter. Myndigheterna har en rikstäckande och bred verksamhet som är utspridda runt om i landet, så det innebär att behovet finns inom hela Sverige. Produkterna kommer därför leverans till hela Sverige. … Visa upphandlingen »
2017-12-12   Avtal Stöd till PL inom Taktiska Datalänkar (Försvarets materialverk)
FMV avser härmed att upphandla en individ på heltid som Inhyrd Personal. En och samme individ ska verka i rollen som stöd till projektledaren inom lednings- och sambandssystem, samt verka som teknisk expert inom internationella marina datalänkar. Tjänsten innebär bland annat arbete i fartygs- och integrationsprojekt. De marina plattformarna med sina inbyggda system är mycket komplexa i sin helhet och FMV har, utöver plattform, ett totalt designansvar för de olika systemen ombord. Vid denna upphandling … Visa upphandlingen »
2017-12-04   Upphandling av flygunderhållsbil (Försvarets materialverk)
Upphandling av flygunderhållsbil enligt förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »