Upphandling av förhyrning av skola i Älghult

Uppvidinge kommun

Uppvidinge kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av en ny skola.
Denna upphandling ska resultera i ett hyresavtal för förhyrning av skola i Älghult i Uppvidinge kommun.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-06-12. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-05-12.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-12 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-05-12)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Uppvidinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0605
Postadress: Box 59
Postort: Åseda
Postnummer: 36421
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Sophia Törnberg
E-post: sophia.tornberg@adda.se 📧
Region: Kronobergs län 🏙️
URL: https://www.uppvidinge.se/ 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afszcxzvdp&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afszcxzvdp&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Upphandling av förhyrning av skola i Älghult 2023-000259
Produkter/tjänster: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader 📦
Kort beskrivning:
“Uppvidinge kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av en ny...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Uthyrning eller leasing av egen fast egendom 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder 📦
Plats för genomförandet: Kronobergs län 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Uppvidinge kommun inbjuder intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan om att delta i Beställarens upphandling av förhyrning av en ny...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Nedanstående tidsramar uttrycks i antal månader.
Beskrivning
Varaktighet: 252
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: Hyrestiden ska vara minst 20 år, se ansökningsinbjudan avsnitt 2.4.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Villkor för deltagande
Förteckning och kortfattad beskrivning av villkoren: Se ansökningsinbjudan.
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Konkurrensutsatt förfarande med förhandling
Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av de ursprungliga anbuden utan att förhandlingar förs
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-06-12 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-21 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afszcxzvdp
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Postort: Växjö
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 095-295190 (2023-05-12)