Upphandlingar: TioHundra AB

8 arkiverade upphandlingar

Historiskt sett har leverantörerna till TioHundra AB varit Bonliva AB, Getinge Sverige Aktiebolag, MatHem i Sverige AB, Mediel AB, Medlink Nordic AB och Swedlock AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av TioHundra AB

2023-02-27   Medicinska försörjningsenheter till Endoskopienheten Norrtälje Sjukhus (TioHundra AB)
Uppdraget avser takpendlar till 3 st salar på Endoskopin på Norrtälje Sjukhus. Uppdraget ska genomföras i den omfattningen och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumentet. Tiohundra har för avsikt att teckna avtal med en leverantör som kan utföra hela uppdraget. Ett anbud lämnas för uppdraget. Det uppskattade värdet för upphandlingen är 5 500 000 SEK exklusive mervärdeskatt. Inga volymer garanteras och uppskattningen utgör ingen utfästelse. Avtalet för investeringen gäller från … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Getinge Sverige Aktiebolag
2021-09-22   Genomlysningslab Norrtälje Sjukhus (TioHundra AB)
Tiohundra välkomnar leverantören att lämna anbud på genomlysningslab till Norrtälje Sjukhus, enligt upphandlingsdokumentet. Tiohundra har för avsikt att teckna avtal med en leverantör som kan utföra hela uppdraget. Ett anbud lämnas för uppdraget.Målet med upphandlingen är att införskaffa ett genomlysningslab till Norrtälje Sjukhus med en hög kvalité till en attraktiv kostnad.Syftet med upphandlingen är att Norrtälje sjukhus tillsammans med leverantören ska få en lyckad avtalsperiod. Det uppskattade … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mediel AB
2021-05-19   Smarta lås för hemtjänst (TioHundra AB)
Upphandlande Myndighet KSON välkomnar leverantörer att lämna anbud för uppdrag av smarta lås som tjänst. Placering Norrtälje Kommun. Upphandlingen avser att upphandla tjänst av Smarta Lås. Uppdraget omfattar system och hårdvara för smart nyckelhantering för hemtjänst i Norrtälje Kommun. Upphandlat uppdrag inkluderar även installation, implementering, utbildning, support och avinstallation. Den upphandlande myndigheten är KSON. KSON har för avsikt att teckna avtal med en leverantör som kan utföra hela … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swedlock AB
2021-05-11   Upphandling av inköp - plockning och leverans av hemtjänstkunders inköp av dagligvaror (TioHundra AB)
Upphandlande bolag TIOHUNDRA AB Organisationsnummer 556595-7395 Postadress Tiohundra AB, Box 905, 761 29 Norrtälje Besöksadress Roslagsgatan 6, Norrtälje www.tiohundra.se Upphandlingen avser att upphandla ett ramavtal för inköp av livsmedel för Tiohundras biståndsberättigade kunder. Tiohundra har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MatHem i Sverige AB
2020-10-16   Bemanning läkartjänst Ögonmottagningen Norrtälje Sjukhus (TioHundra AB)
Tiohundra välkomnar leverantörer att lämna anbud för uppdraget bemanning läkartjänst på Ögonmottagningen på Norrtälje Sjukhus. Avtalet avser 1 år med möjlighet till förlängning. Skakrav ska uppfyllas enligt upphandlingsdokument. Utvärdering sker på kvalité och pris. Avtalsperioden avser ett (1) år med möjlighet till förlängning. Avtalet beräknas träda i kraft så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 1 mars 2021.Förlängning är möjlig med 1 år. Förlängning kan ske 3 gånger. Förlängningen … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bonliva AB
2020-09-21   Bemanning läkartjänst Öron-, näsa-, halsmottagningen Norrtälje Sjukhus (TioHundra AB)
Tiohundra välkomnar leverantörer att lämna anbud på bemanning av läkartjänst med krav enligt upphandlingsdokumentet. Placering på Öron-, näsa- och halsmottagningen på Norrtälje Sjukhus, Norrtälje, Sverige. Upphandlingens omfattning samt förfarande Tiohundra har för avsikt att teckna avtal med en leverantör som kan utföra hela uppdraget eller med flera så kallade fåmansbolag som kan utföra hela uppdraget. Ett anbud lämnas för uppdraget. Denna upphandling genomförs med ett förenklat förfarande enligt Lagen … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Medlink Nordic AB
2020-09-17   Livsmedelsinköp för biståndsberättigade kunder (TioHundra AB)
Upphandlingen avser att upphandla ett ramavtal för inköp av livsmedel för Tiohundras biståndsberättigade kunder. Tiohundra har för avsikt att teckna avtal med flera leverantörer per område, för att skapa en geografisk spridning och valfrihet för våra kunder. Anbud kan lämnas på hela eller delar av uppdraget, s k delat anbud. Visa upphandlingen »
2020-07-07   Bemanning läkartjänst till Öron-, näsa-, och halsmottagningen Norrtälje Sjukhus (TioHundra AB)
Tiohundra välkomnar leverantörer att lämna anbud för bemanning av läkare på Öron-, näsa-, och halsmottagningen på Norrtälje Sjukhus. Upphandlande bolag TIOHUNDRA AB Organisationsnummer556595-7395 PostadressTiohundra AB, Box 905, 761 29 Norrtälje BesöksadressRoslagsgatan 6, Norrtälje Hemsidawww.tiohundra.se Visa upphandlingen »