Leverantör: Skanska i Sverige AB

En arkiverad upphandling

Skanska i Sverige AB har historiskt sett varit en leverantör av transportutrustning och transporthjälpmedel, diverse transportutrustning och reservdelar och marin utrustning.

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Skanska i Sverige AB nämns

2017-02-09   Haraholmens Logistikcentrum etapp 2 (Piteå kommun)
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skanska i Sverige AB