2021-04-21   Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya systemlösningar för automatiserad... (Trafikverket)
Innovationsupphandling avseende nya systemlösningar som skapar avsevärt förbättrad driftsäkerhet. Detta genom att reducera det trafikstörande avhjälpande underhållet och förbättra det förebyggande underhållet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alstom Transport AB Damill AB Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) Tyréns Solution AB
2019-04-08   Installation ERTMS+STM på Öresundståg (ET/X31K/X32K) (AB Transitio)
Transitio avser att tillsammans med Region Skåne genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB, Region Blekinge och DSB SOV genomföra en upphandling i anledning av införandet av ERTMS. Beställare och upphandlade enheter är Region Skåne, org. Nr 232100-0255 genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB org. Nr 556225-2998, AB Transitio org. Nr 556033-1984, Region Blekinge org. Nr 232100-0081 samtliga från Sverige. Beställare och upphandlande enhet är också DSB SOV, cvr. Nr 25050053, Danmark, dock endast avseende … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alstom Transport AB
2016-01-22   Tungt underhåll på järnvägsfordon Coradia X62 (AB Transitio)
Upphandlingen avser utförande av underhåll på järnvägsfordon typ Coradia X62 och deras strategiska komponenter, som AB Transitio har ett åtagande för. I begreppet underhåll ingår förebyggande underhåll/revisioner, upprustningar, uppgraderingar/ombyggnationer och visst avhjälpande underhåll. Anknutna förvaltningsuppgifter såsom utredningar, registerhållning, dokumenthantering och tekniskt stöd kan komma att ingå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alstom Transport AB Assemblin El AB DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Euromaint AB Lucchini Sweden AB Schunk Nordiska Aktiebolag