Leverantör: Alstom Transport AB

2 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Alstom Transport AB nämns

2019-04-08   Installation ERTMS+STM på Öresundståg (ET/X31K/X32K) (AB Transitio)
Transitio avser att tillsammans med Region Skåne genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB, Region Blekinge och DSB SOV genomföra en upphandling i anledning av införandet av ERTMS. Beställare och upphandlade enheter är Region Skåne, org. Nr 232100-0255 genom Skånetrafiken, Hallandstrafiken AB org. Nr 556225-2998, AB Transitio org. Nr 556033-1984, Region Blekinge org. Nr 232100-0081 samtliga från Sverige. Beställare och upphandlande enhet är också DSB SOV, cvr. Nr 25050053, Danmark, dock endast avseende … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alstom Transport AB
2016-01-22   Tungt underhåll på järnvägsfordon Coradia X62 (AB Transitio)
Upphandlingen avser utförande av underhåll på järnvägsfordon typ Coradia X62 och deras strategiska komponenter, som AB Transitio har ett åtagande för. I begreppet underhåll ingår förebyggande underhåll/revisioner, upprustningar, uppgraderingar/ombyggnationer och visst avhjälpande underhåll. Anknutna förvaltningsuppgifter såsom utredningar, registerhållning, dokumenthantering och tekniskt stöd kan komma att ingå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alstom Transport AB Assemblin El AB DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Euromaint AB Lucchini Sweden AB Schunk Nordiska Aktiebolag