Bevakningstjänster

Lerums kommun

Lerums kommun bjuder in till upphandling av bevakningstjänster för två olika delområden och avtal.
Ramavtal 1: 
Område 1 (Fast uppdrag)
Ronderande väktare i bil för bevaknings och larmutryckningstjänster av kommunens fastigheter alla dagar kl. 18-01
Ronderande väktare i bil för bevaknings och larmutryckningstjänster av kommunens fastigheter alla dagar kl. 19-02
Flaggning
Slussningsfunktion av journummer
Larmutryckning beredskapstid
Larmcentralstjänster
Område 1 (Beställningstjänster) 
Väktare för extra bevakning, stationärt
Väktare för extra bevakning, bilburen
Skyddsvakt för extra bevakning, stationärt
Skyddsvakt för extra bevakning, bilburen.
Portabel larmväska
Område 1 - option (tilläggstjänst)
Fastighetsjour
Ingen garanti om volym för tilläggstjänster eller optioner.
Ramavtal 2: 
Område 2
Ordningsvakt, stationär
Ordningsvakt, bilburen
Personskyddsväktare
Mobila överfallslarm

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-06-22. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-05-23.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-23 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-05-23)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Lerums kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1447
Postadress: Brobacken 1
Postort: Lerum
Postnummer: 44380
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Mikael Gustafsson
E-post: mikael.gustafsson@lerum.se 📧
Region: Västra Götalands län 🏙️
URL: http://www.lerum.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpcvmpwhg&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpcvmpwhg&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Bevakningstjänster KS22.848
Produkter/tjänster: Säkerhetstjänster 📦
Kort beskrivning:
“Lerums kommun bjuder in till upphandling av bevakningstjänster för två olika delområden och avtal. Ramavtal 1:  Område 1 (Fast uppdrag) Ronderande...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Larmövervakningstjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Vakttjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Övervakningstjänster 📦
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Lerum
Beskrivning av upphandlingen:
“Lerums kommun bjuder in till upphandling av bevakningstjänster för två olika delområden och avtal. Ramavtal 1:  Område 1 (Fast uppdrag) Ronderande...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Varaktighet
Startdatum: 2023-11-15 📅
Slutdatum: 2027-11-14 📅

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-06-22 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-09-22 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-06-23 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afpcvmpwhg
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Göteborg
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 101-313460 (2023-05-23)