Nytt badhus Strängnäs - Ytterväggar och fasad

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP.
Denna entreprenad avser: ytterväggar och fasad

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-07-03. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-06-01.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-06-01 Meddelande om upphandling
2023-06-28 Ytterligare upplysningar
Meddelande om upphandling (2023-06-01)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Strängnäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0365
Postadress: Nygatan 10
Postort: Strängnäs
Postnummer: 64580
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: David Lestander
E-post: david.lestander@strangnas.se 📧
Region: Södermanlands län 🏙️
URL: http://www.strangnas.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijrpaubq&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijrpaubq&GoTo=Tender 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Nytt badhus Strängnäs - Ytterväggar och fasad TFN/2022:479
Produkter/tjänster: Fasadarbeten 📦
Kort beskrivning:
“Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP. Denna entreprenad avser: ytterväggar och fasad”

1️⃣
Plats för genomförandet: Södermanlands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Strängnäs
Beskrivning av upphandlingen:
“Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP. Denna entreprenad avser: ytterväggar och fasad”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Varaktighet
Slutdatum: 2025-03-31 📅

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-07-03 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-10-31 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-07-04 00:00 📅

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afijrpaubq
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Linköping
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 107-337002 (2023-06-01)
Ytterligare upplysningar (2023-06-28)

Kompletterande information
Ursprunglig referens till meddelandet
Nummer på meddelandet i EUT S: 2023/S 107-337002

Ändringar
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.2)
Plats för den text som ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Gammalt värde
Datum: 2023-07-03 📅
Tid: 23:59
Nytt värde
Datum: 2023-07-04 📅
Tid: 23:59
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.7)
Plats för den text som ska ändras: Anbudsöppning
Gammalt värde
Datum: 2023-07-04 📅
Tid: 00:00
Nytt värde
Datum: 2023-07-05 📅
Tid: 00:00
Annan kompletterande information
Mercell annons: https://opic.com/id/aflawlxord
Källa: OJS 2023/S 125-396108 (2023-06-28)
Nya upphandlingar inom relaterade kategorier 🆕