Leverantör: Stiftelsen Fryshuset

2 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Stiftelsen Fryshuset nämns

2021-03-24   Upphandling av avhopparverksamhet som insats till personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande... (Stockholms kommun)
Upphandlingen avser avhopparverksamhet med syfte att ge stöd till personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar. Socialnämnden och stadsdelsnämnderna kan göra avrop från ramavtalet. Det totala kontraktsvärdet för ramavtalet uppgår till cirka 35 MSEK. Avtalstiden är preliminärt från den 24 maj 2021 till och med den 23 maj 2023 med möjlighet till förlängning om ett + ett år. Utvärderingen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att ske utifrån … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 2ND CHANCE SAMHÄLLSSERVICEBOLAGET AB BoCare Boendestöd i Östergötland AB Bogruppen i Östergötland AB Caleo Omsorg AB CATENA STÖD & UTVECKLING AB Coach & Care Support Stockholm Aktiebolag CONSOLIDA AJACIS AB FLEXBO RESURS & INDIVIDSTÖD AB FRAMSTEGET ALLTJÄNST AB Fzon AB Hoppetgruppen Humana Familjestödsgruppen i Sverige AB KKP BEMANNING AB Nämndemansgården i Sverige AB Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB SAMANTDAN AB SAMSTEGET EK. FÖR. Sapling AB Saschas Familjearbete AB Skyddsvärnet Steget Vidare AB Stiftelsen Fryshuset Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem (Skfh) SveaBoende AB SVENSK SKYDDSPLACERING AB Tiangruppen AB Tryggahem i Sverige AB VERTIKAL UTVECKLING NORR AB VISION 24 AB Viver AB